لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (1)
ترجمه (21)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعتماد: نظریه جامعه‌شناختی
نويسنده:پیوتر زتومکا ؛ مترجم:غلامرضا غفاری - نشر و پژوهش ‌شیرازه - دیویی: 303.38 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 58000 ریال - 8 -49-7768-964-978 انتخاب
2- برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی
نويسنده:ساموئل هانتینگتون ؛ مترجم:محمدعلی حمیدرفیعی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 909.829 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 29000 ریال - 6 -34-6269-964 انتخاب
3- خارج از کنترل: اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیست و یکم
نويسنده:زبیگنیو برژینسکی ؛ مترجم:عبدالرحیم نوه‌ابراهیم - اطلاعات - دیویی: 909.829 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -246-423-964-978 انتخاب
4- سرزمین‌های شبح‌زده
نويسنده:تینا روزنبرگ ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - ثالث - دیویی: 947 - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 85000 ریال - 8 -343-380-964-978 انتخاب
5- اعتماد: نظریه جامعه‌شناختی
نويسنده:پیوتر زتومکا ؛ مترجم:غلامرضا غفاری - نشر و پژوهش ‌شیرازه - دیویی: 303.38 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 58000 ریال - 8 -49-7768-964-978 انتخاب
6- روسیه در جستجوی هویت خویش
نويسنده:جیمز بیلینگتون ؛ مترجم:مهدی سنایی - ایراس - دیویی: 947 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 0 -0-96852-964 انتخاب
7- القاعده و معنای مدرن بودن
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 303.625 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 125000 ریال - 2 -510-191-964-978 انتخاب
8- راه سوم و منتقدان آن
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:مریم پاشنگ ؛ ويراستار:علی سبزواری - همشهری - دیویی: 335 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 11000 ریال - 6 -53-6274-964 انتخاب
9- تمدن‌ها و بازسازی نظام جهانی
نويسنده:ساموئل هانتینگتون ؛ مترجم:مینو احمدسرتیپ - کتابسرا - دیویی: 909.829 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 6 -71-5840-964 انتخاب
10- زوال کنترل: امنیت جهانی در قرن بیست و یکم
نويسنده:پل راجرز ؛ مترجم:امیرمحمد حاجی‌یوسفی ؛ مترجم:مژگان جبلی - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 327.172 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 964-6946-47-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3