لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (25)
تهران (34)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیندهای تصادفی
نويسنده:غلامعلی پرهام ؛ ويراستار:کاووس خورشیدیان ؛ ويراستار:عادل سواعدی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 519.23 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 4 -002-141-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصادفی با R
نويسنده:رابرت‌پی. دابرو ؛ مترجم:سیدنوراله موسوی ؛ ويراستار:سیما مشایخی - دانشگاه اراک - دیویی: 519.2302855133 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 800000 ریال - 2 -19-7731-600-978 انتخاب
3- تشریح کامل مسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی
نويسنده:امیر ریخته‌گرغیاثی ؛ نويسنده:عطاءالله مهاجری - فن آذر،آشینا - دیویی: 519.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 9 -66-5552-600-978 انتخاب
4- نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی با مقدمه‌ای بر ریاضیات مالی
نويسنده:کای‌لای چانگ ؛ مترجم:ابوالقاسم میامئی ؛ مترجم:محمدقاسم وحیدی‌اصل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 519.2 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 58000 ریال - 7 -1338-01-964-978 انتخاب
5- عناوین فرآیندهای تصادفی = Stochastic processes topics
نويسنده:مسعود خسروتاش - نوین کوشان - دیویی: 519.23 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 3 -18-7595-600-978 انتخاب
6- فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن (در اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی)
نويسنده:محمدحسین پورکاظمی ؛ ويراستار:عادله مشایخی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 519.2 - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 360000 ریال - 5 -0775-02-600-978 انتخاب
7- مفاهیم احتمال و مدل‌بندی تصادفی
مترجم:علی مشکانی ؛ نويسنده:جیمز هیگینز - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 519.2 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 70000 ریال - 3 -85-6335-964 انتخاب
8- فرایندهای تصادفی
نويسنده:شلدون‌ام. راس ؛ مترجم:عین‌الله پاشا ؛ ويراستار:علی عمیدی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 519.23 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 19500 ریال - 5 -0885-01-964 انتخاب
9- سیگنالهای تصادفی
نويسنده:سام شانموگان ؛ نويسنده:آرتور بریپول ؛ مترجم:محمدرضا عارف - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.3822 - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 ریال - 964-01-0910-X انتخاب
10- راهنمای کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی 1 و 2
نويسنده:آتناسیوس پاپولیس ؛ نويسنده:اس.اونی‌کریشنا پیلای ؛ مترجم:نجمه رحیمی‌شاندیز - گل آفتاب - دیویی: 519.2 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 8 -93-5599-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5