لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(452)
چاپ مجدد (618)
تالیف (1023)
ترجمه (47)
تهران (894)
شهرستان (176)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (1070) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی: قسمت اول - دفتر ششم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - اسلامی - دیویی: 8fa1.31 - 676 صفحه - (در15جلد ) - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1386 - 6 -22-6019-964 انتخاب
2- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 946 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 28 سال 1391 - 200000 ریال - 2 -442-423-964-978 انتخاب
3- حضرت خضر (ع) و اصحاب کهف در مثنوی معنوی
نويسنده:اسدالله عبداللهیان - دهسرا - دیویی: 8fa1.31 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1396 - 250000 ریال - 8 -037-197-964-978 انتخاب
4- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - اسلامی - دیویی: 8fa1.31 - 492 صفحه - جلد 15 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1363 - 750 ریال - انتخاب
5- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - اسلامی - دیویی: 8fa1.31 - 674 صفحه - جلد 12 - وزیری - چاپ 12 سال 1370 - 3000 ریال - انتخاب
6- وحی دل مولانا: دریافتهای عرفانی مولوی از آیات قرآن در مثنوی
نويسنده:محمد بهنام‌فر - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 8fa1.31 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 1 -1272-02-964-978 انتخاب
7- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 1238 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1388 - 120000 ریال - 3 -317-423-964-978 انتخاب
8- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 1234 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 26 سال 1393 - 400000 ریال - 3 -317-423-964-978 انتخاب
9- شرح جامع مثنوی معنوی
نويسنده:کریم زمانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 1128 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 27 سال 1393 - 400000 ریال - 3 -317-423-964-978 انتخاب
10- شرح مثنوی شریف: جزو سوم از دفتر اول مشتمل بر شرح ابیات از 1913 تا 3012
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - زوار - دیویی: 8fa1.31 - 502 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 35000 ریال - 8 -010-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 107