لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(100)
چاپ مجدد (169)
تالیف (1)
ترجمه (268)
تهران (264)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (264)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (269) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خبر جدید
نويسنده:دن گاتمن ؛ مترجم:امیر صفاپور ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - پیام محراب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 5 -130-181-964-978 انتخاب
2- جزیره‌ی دکتر لیبریس
نويسنده:کریس گرابنستاین ؛ مترجم:نگار عباس‌پور ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 2 -54-8111-600-978 انتخاب
3- سیندرلا
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:منیره تقی‌پور - پرتقال - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -85-8347-600-978 انتخاب
4- سفیدبرفی
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - پرتقال - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -84-8347-600-978 انتخاب
5- بیگ نیت روی دور شانس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:ابوذر مومنی‌زاده ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - بین‌المللی گاج - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2020 نسخه - 180000 ریال - 1 -479-359-600-978 انتخاب
6- نفرتی که تو می‌کاری
نويسنده:آنجی توماس ؛ مترجم:میلاد بابانژاد ؛ مترجم:الهه مرادی - نشر نون - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 310000 ریال - 7 -11-8740-600-978 انتخاب
7- شاهزاده قورباغه
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی - پرتقال - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -099-462-600-978 انتخاب
8- جمجمه اسکلت
نويسنده:تامی دونبوند ؛ مترجم:مرضیه پیغامی ؛ ويراستار:سمیه مطاعی - اردیبهشت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 100000 ریال - 7 -322-171-964-978 انتخاب
9- آخرین بچه‌های زمین: حمله‌ی زامبی‌ها
نويسنده:ماکس برالیر ؛ مترجم:نسرین خلیلی‌جعفرآباد ؛ ويراستار:فاطمه احمدی - پرتقال - 230 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 9 -193-462-600-978 انتخاب
10- گیسو کمند
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -019-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27