لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (310)
تالیف (4)
ترجمه (456)
تهران (449)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (457)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (460) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ای.جی و هیولای هالووین
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:مونا قائمی ؛ ويراستار:مولود موسوی - گام - دیویی: 813.6 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 125000 ریال - 3 -27-7700-600-978 انتخاب
2- بی‌نظیر مثل یک فیل
نويسنده:لیندا اوتمن‌های ؛ مترجم:سپیده صادق ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 0 -295-462-600-978 انتخاب
3- تجمل و تاریکی
نويسنده:لوراایمی شلیتس ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - دیویی: 813.6 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 480000 ریال - 2 -296-170-964-978 انتخاب
4- وحشی‌های رام
نويسنده:براندن مال ؛ مترجم:اردلان زرگریان ؛ ويراستار:مهناز بهرامی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -71-8111-600-978 انتخاب
5- شاهزاده قورباغه
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 170000 ریال - 4 -099-462-600-978 انتخاب
6- آزمون آهنی
نويسنده:هالی بلک ؛ نويسنده:کاساندرا کلر ؛ مترجم:محیا کمالوند - پرتقال - دیویی: 813.6 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -116-462-600-978 انتخاب
7- هانسل و گرتل
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 180000 ریال - 7 -209-462-600-978 انتخاب
8- پیشگویی اژدهای کوچک
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:عادله قلی‌پور ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.54 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 7 -59-8111-600-978 انتخاب
9- پیشگویی اژدهای کوچک
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:عادله قلی‌پور ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.54 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 390000 ریال - 7 -59-8111-600-978 انتخاب
10- شاهزاده نخودفرنگی
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدمهدی قاسملو - پرتقال - دیویی: 813.6 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -457-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46