لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(119)
چاپ مجدد (199)
تالیف (2)
ترجمه (316)
تهران (313)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (314)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (318) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگویی اژدهای کوچک
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:عادله قلی‌پور ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -59-8111-600-978 انتخاب
2- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:حسین فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
3- گیسو کمند
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -019-462-600-978 انتخاب
4- کتاب مردگان
نويسنده:مایکل نورتراپ ؛ مترجم:فریبا چاوشی ؛ مترجم:نسرین‌نوش امینی - هوپا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 1 -25-8655-600-978 انتخاب
5- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
6- فرال‌ها: انتقام زبان کلاغی
نويسنده:ژاکوب گری ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:کژوان آبهشت - باژ - 320 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 1 -93-8939-600-978 انتخاب
7- فرال‌ها: انتقام بیوه سفید
نويسنده:جیکوب گری ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ مصحح:نیما کهندانی - باژ - 296 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 5 -95-8939-600-978 انتخاب
8- زندگی با پنگوئن‌ها
نويسنده:دن گاتمن ؛ مترجم:امیر صفاپور ؛ ويراستار:سیدامیرمحمد آزادی‌نائینی - آتون کتاب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 4 -0-96386-600-978 انتخاب
9- قهرمان جهان
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:امیر صفاپور ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - آتون کتاب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 4 -10-8388-600-978 انتخاب
10- پیشگویی اژدهای کوچک
نويسنده:توئی‌تی سادرلند ؛ مترجم:عادله قلی‌پور ؛ ويراستار:فاطمه فدایی‌حسین - پرتقال - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 7 -59-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32