لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(137)
چاپ مجدد (264)
تالیف (3)
ترجمه (398)
تهران (390)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (399)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (401) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اردوی بچه خرخون‌ها
نويسنده:الیسابرنت وایسمن ؛ مترجم:هدا نژادحسینیان ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -18-8675-600-978 انتخاب
2- شاهزاده قورباغه
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -099-462-600-978 انتخاب
3- آزمون آهنی
نويسنده:هالی بلک ؛ نويسنده:کاساندرا کلر ؛ مترجم:محیا کمالوند - پرتقال - دیویی: 813.6 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -116-462-600-978 انتخاب
4- هانسل و گرتل
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -209-462-600-978 انتخاب
5- قهرمان جهان
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:امیر صفاپور ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - آتون کتاب - دیویی: 813.6 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 4 -10-8388-600-978 انتخاب
6- گیسو کمند
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -019-462-600-978 انتخاب
7- درخت ابدی
نويسنده:مگی استیفواتر ؛ مترجم:هانیه باستان ؛ ويراستار:مهناز بهرامی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -010-462-600-978 انتخاب
8- رباتی که سیر نمی‌شود
نويسنده:جرت لرنر ؛ مترجم:هدا نژادحسینیان ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - دیویی: 813.6 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -230-462-600-978 انتخاب
9- سفیدبرفی
نويسنده:سارا ملانسکی ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - پرتقال - دیویی: 813.6 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -84-8347-600-978 انتخاب
10- دختری که ماه را نوشید!
نويسنده:کلی‌ریگن بارنهیل ؛ مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:حسین فدایی‌حسین - پرتقال - دیویی: 813.6 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -81-8347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41