لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 589000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
2- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
3- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
4- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 699000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
5- تفاوت میان دستگاه فلسفی فیخته و شلینگ: در رابطه با مقالات راین هولد درباره پژوهش مناسب‌تری از ...
نويسنده:گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل ؛ مترجم:زیبا جبلی - شفیعی - دیویی: 193 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6 -41-7843-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1