لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 699000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
2- آیرونی: از مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری
نويسنده:داگلاس کالین‌موکه ؛ مترجم:حسن افشار - نشر مرکز - دیویی: 8fa0.42 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 98000 ریال - 0 -102-213-964-978 انتخاب
3- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
4- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 589000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
5- اقسام کنایات اعتقادی و اخلاقی از منظر قرآن کریم
نويسنده:جعفر مقصودی - لوح سبز - دیویی: 297.159 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 9 -5-95176-622-978 انتخاب
6- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
7- آیرونی: از مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری
نويسنده:داگلاس کالین‌موکه ؛ مترجم:حسن افشار - نشر مرکز - دیویی: 8fa0.42 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 185000 ریال - 0 -102-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1