لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین طراحی و اصول ساخت شهرک‌های صنعتی شهرهای کوهستانی (منطقه غرب کشور)
نويسنده:محمدرضا رحیمی‌بیروئی ؛ نويسنده:آرش دژکامه ؛ نويسنده:علی اسدالهی - آرش دژکامه - دیویی: 333.330955 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -9866-04-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر شهرک‌های صنعتی
گردآورنده:محمد طغیانی - مفتاح حکیم - دیویی: 343.5507 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -8-98537-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1