لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (19)
تالیف (21)
ترجمه (10)
تهران (29)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 700 نسخه - 200000 ریال - 7 -752-312-964-978 انتخاب
2- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -752-312-964-978 انتخاب
3- نقدی بر فرویدیسم از دیدگاه روانشناسی علمی
نويسنده:هاری لی‌ولز ؛ مترجم:نصرالله کسرائیان - شباهنگ - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 4000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
4- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1650 نسخه - 34000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
5- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
6- فروید و روان‌کاوی (راهنمای آموزشی برای مراجعان و روان‌کاوان)
نويسنده:انیس خوش‌لهجه‌صدق - بعثت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -54-5116-600-978 انتخاب
7- خاستگاه دین از نگاه فروید (روی‌کردی انتقادی)
نويسنده:غلامحسین توکلی - دفتر پژوهش و نشر سهروردی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2100 نسخه - 15000 ریال - 6 -54-6980-964 انتخاب
8- زیگموند فروید
نويسنده:پتریک ماهونی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر ماهی - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 6 -29-7948-964-978 انتخاب
9- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
10- مبانی روان‌کاوی فروید - لکان
نويسنده:کرامت موللی - نشر نی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1650 نسخه - 34000 ریال - 4 -752-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4