لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(194)
چاپ مجدد (132)
تالیف (242)
ترجمه (84)
تهران (192)
شهرستان (134)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (326) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذشته و آینده جهان
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - بعثت - دیویی: 297 - 336 صفحه - جیبی - چاپ 33 سال 1366 - 250 ریال - انتخاب
2- آفرینش و انسان
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری - دیویی: 297.42 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -07-6608-964 انتخاب
3- قدرت خدا: روح هستی در آینه تصاویر و افکار
گردآورنده:مایکل ریگان ؛ مقدمه:شارن بگلی ؛ مترجم:فرناز فرود - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 291.175 - 156 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 0 -169-121-600-978 انتخاب
4- جهان چه‌گونه به وجود آمد؟
نويسنده:ماتیودو لوبیه ؛ نويسنده:ماری آبینه ؛ نويسنده:گنائل بوله - نوشته، کتابهای خورشید خانم - دیویی: 843 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -43-9990-964-978 انتخاب
5- در کشف حقایق شتاب جایز نیست
نويسنده:یحیی مظهری - مظهری - دیویی: 523.1 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 7 -16-5928-600-978 انتخاب
6- سعی کنیم در محضر بهترین شنونده سخن بگوئیم
نويسنده:حسن فیروزی - البرز ابهر - دیویی: 297.42 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -1-96360-600-978 انتخاب
7- خانواده‌ی زمین
نويسنده:شیم شیمل ؛ مترجم:پروین رضوی‌پناه ؛ ويراستار:قاسم کریمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 523.1 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 ریال - 7 -270-348-964 انتخاب
8- راز آفریده‌ها "از زبان امام صادق (ع)"
نويسنده:محمدحسین اسعدی - صبوری - دیویی: 297.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 964-7435-38-X انتخاب
9- هاوکینگ در محضر خدا: براستی این نظم از آن کیست؟
نويسنده:جان‌کارسون لنوکس ؛ مترجم:ابوالفضل حقیری - نشر علم - دیویی: 231.765 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 8 -463-224-964-978 انتخاب
10- خلیفه العوالم غایه المنی
- موسسه معارف اهل‌بیت (ع) - دیویی: 297.42 - 624 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 4 -8-97082-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33