لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (2)
تالیف (33)
ترجمه (7)
تهران (26)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغز شبیه باغ است: کودکان و آشنایی با ذهن‌آگاهی
نويسنده:شونا اینس ؛ مترجم:احمد تصویری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -17-9890-600-978 انتخاب
2- ذهن‌آگاهی و حضور در لحظه (مفاهیم / نظریه‌ها / کاربردها)
نويسنده:خدیجه نیک‌نام - آموزشی تالیفی ارشدان - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -52-8767-600-978 انتخاب
3- مغز شبیه باغ است: کودکان و آشنایی با ذهن‌آگاهی
نويسنده:شونا اینس ؛ مترجم:احمد تصویری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -17-9890-600-978 انتخاب
4- شفقت و ذهن‌آگاهی: نگاهی نو به چالش‌های زندگی
نويسنده:حمیدرضا نوری ؛ ويراستار:دنیا زندی - کیان افراز - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 188000 ریال - 9 -0-96459-600-978 انتخاب
5- ذهن‌آگاهی و هنر نقاشی: مسیری خلاق به سمت آگاهی
نويسنده:وندی‌آن گرین‌هال ؛ مترجم:فاطمه ذبیح‌اله‌زاده - یوبان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -16-8349-600-978 انتخاب
6- باورهای نادرست در مورد "بی‌ذهنی"
نويسنده:داود آقامحمدیان - نوروزی - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400 نسخه - 200000 ریال - 7 -819-449-600-978 انتخاب
7- کاهش استرس به روش ذهن‌آگاهی (کتاب کار)
نويسنده:رقیه سرکوبی ؛ ويراستار:حکیمه زارع - گنج علم - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -12-6085-622-978 انتخاب
8- شناخت‌درمانی و دیابت
نويسنده:الهه محمدی ؛ نويسنده:سمانه‌سادات جعفرطباطبایی - چهار درخت - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -26-6105-622-978 انتخاب
9- مراقبه پلی به بی‌ذهنی
نويسنده:داود آقامحمدیان - نوروزی - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400 نسخه - 200000 ریال - 0 -818-449-600-978 انتخاب
10- معجزه روابط بین فردی در بیماران ام.‌اس. مبتنی بر تکنیک‌های ذهن‌آگاهی
نويسنده:مسعود نویدی‌مقدم ؛ نويسنده:سمیراالسادات حسینی‌بنویدی - راز نهان - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -501-448-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4