لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (3)
تالیف (35)
ترجمه (7)
تهران (28)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ذهن آگاهی و ماتریکس در درمان اعتیاد
نويسنده:یوسف مهرپور - گیوا - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -53-8479-600-978 انتخاب
2- ذهن‌آگاهی و هنر نقاشی: مسیری خلاق به سمت آگاهی
نويسنده:وندی‌آن گرین‌هال ؛ مترجم:فاطمه ذبیح‌اله‌زاده - یوبان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -16-8349-600-978 انتخاب
3- نگرشی مثبت به والدگری مبتنی بر درمان عقلانی هیجانی
نويسنده:فاطمه نیکوئی - آرون - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 160000 ریال - 8 -450-231-964-978 انتخاب
4- کتابدار آگاه: برقراری ارتباط بین تمرین آگاهی و کتابداری
نويسنده:ریچارد مونیز ؛ نويسنده:جو اشلمن ؛ نويسنده:جو هنری - اساطیر پارسی،چاپار - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 7 -28-8890-600-978 انتخاب
5- با تو گنج بی‌پایان
نويسنده:محمدعلی صادقی‌صادق‌آبادی - کتاب آرای پیشگام - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -15-8506-600-978 انتخاب
6- سفر به حالا
گردآورنده:سیدوحید تولایی ؛ گردآورنده:پیمان رضایی‌مرام - آزمون‌یار پویا - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -49-7849-600-978 انتخاب
7- شفقت و ذهن‌آگاهی: نگاهی نو به چالش‌های زندگی
نويسنده:حمیدرضا نوری ؛ ويراستار:دنیا زندی - کیان افراز - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 188000 ریال - 9 -0-96459-600-978 انتخاب
8- آگاه باش و ساده زندگی کن
نويسنده:کیت جیمز ؛ مترجم:زهرا تقدمی‌نوغانی - کادوسان - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -68-6779-600-978 انتخاب
9- بیدار شو تا اتفاق بیفتد: سفر از "آگاهی ذهنی" به "ذهن‌آگاهی"
نويسنده:بهاره طلعتی‌تکمیل - نوروزی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -693-449-600-978 انتخاب
10- وسواس، سبب‌شناسی و درمان (با تاکید بر درمان ذهن‌آگاهی)
نويسنده:شهلا ملکی‌زاده ؛ نويسنده:طاهر تیزدست - فرهوش - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -227-495-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5