لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (22)
تالیف (51)
ترجمه (19)
تهران (55)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول جامع سرمایه‌گذاری در بورس
نويسنده:محمدرضا مهران‌فر - سامان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -6-91011-964 انتخاب
2- تنگدستی، هشدار ورشکستگی شرکت‌ها
نويسنده:زهرا حسنی ؛ ويراستار:سعید طاووسی - گنج علم - 105 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 3 -2-97708-600-978 انتخاب
3- افشاء اطلاعات در بانک‌های بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده:علیرضا محمد‌ی‌محمد - شاپرک سرخ - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 4 -59-8435-600-978 انتخاب
4- مدیریت مالی
نويسنده:جواد بقایی‌راوری - واژگان خرد - 202 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 1 -6-93722-964 انتخاب
5- تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بورس سهام
نويسنده:پیام صابری‌فر ؛ نويسنده:وحید آخوندی ؛ نويسنده:شادی رفیع‌پور - نقش آفرینان طنین بابکان - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 300000 ریال - 3 -4-98587-600-978 انتخاب
6- روشهای موفقیت در بورس: تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه و بورس بر اساس مشهورترین کتب تحلیل تکنیکی، منطبق با بورس ایران
نويسنده:علیرضا ساداتی - علیرضا ساداتی - 140 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 964-06-7768-X انتخاب
7- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - حکیم‌باشی - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 100 نسخه - 490000 ریال - 3 -6-91728-600-978 انتخاب
8- مدیریت گردش نقدینگی: توصیه‌های عملی در مورد چگونگی اداره و بهبود گردش نقدینگی در شرکت و بیرون از شرکت
نويسنده:کلایو ترنر ؛ نويسنده:آن هاوکینز ؛ مترجم:علی دنیا‌دیده - اندیشه آریا - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 5 -47-6669-964-978 انتخاب
9- مدیریت مالی استراتژیک
نويسنده:حسن رازافشار - مجال - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 2 -54-2718-964-978 انتخاب
10- ‌بلاک‌چین در ساپلای‌چین (نقش زنجیره‌های بلوکی در تامین مالی زنجیره‌های تامین)
نويسنده:اریک هوفمان ؛ نويسنده:اورس‌ماگنوس استریو ؛ نويسنده:نیکولا بوزیا - موسسه کتاب مهربان نشر - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 6 -252-407-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7