لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (23)
تالیف (53)
ترجمه (20)
تهران (57)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - کساکاوش - دیویی: 658.15 - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 52000 ریال - 6 -0-96803-964 انتخاب
2- وصول مطالبات شرکت‌های بازرگانی و تاثیر آن بر شکل‌گیری شرکت‌های تک‌فعالیتی جدید
نويسنده:عادله بحرینی ؛ زيرنظر:تورج صادقی ؛ زيرنظر:رضا فلاح - خانه آبی - دیویی: 658.15 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -10-5763-600-978 انتخاب
3- آشنایی با مسائل مالی تجاری برای مدیران
نويسنده:رابرت سینامون ؛ نويسنده:برایان هلوگ - لارسن ؛ مترجم:محمدرضا گنجی - گوی - دیویی: 658.15 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 ریال - 6 -9943-04-964-978 انتخاب
4- نظریه مالیه شرکتی
نويسنده:ژان تیرول ؛ مترجم:مجید میرزایی‌قزانی ؛ مترجم:سیدجعفر حسینی - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 338.43001 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 0 -568-214-600-978 انتخاب
5- فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر
نويسنده:دارک کلونوفسکی ؛ مترجم:سعید زرندی ؛ مترجم:حسین فلاحی - مهکامه - دیویی: 332.04154 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 195000 ریال - 3 -64-7127-600-978 انتخاب
6- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - حکیم‌باشی - دیویی: 658.15 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 380000 ریال - 3 -6-91728-600-978 انتخاب
7- امور مالی برای مدیران غیر مالی: 24 درس برای درک و فهم و ارزیابی سلامت مالی
نويسنده:کاترین واگنر ؛ مترجم:سیدابوالفضل صانعی ؛ مترجم:محسن صانعی - اندیشمند - دیویی: 658.15 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 0 -042-519-964-978 انتخاب
8- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - حکیم‌باشی - دیویی: 658.15 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 490000 ریال - 3 -6-91728-600-978 انتخاب
9- روشهای موفقیت در بورس: تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه و بورس بر اساس مشهورترین کتب تحلیل تکنیکی، منطبق با بورس ایران
نويسنده:علیرضا ساداتی - علیرضا ساداتی - دیویی: 322.64255 - 140 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 964-06-7768-X انتخاب
10- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - حکیم‌باشی - دیویی: 658.15 - 788 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 125000 ریال - 3 -6-91728-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8