لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (210)
تالیف (251)
ترجمه (15)
تهران (87)
شهرستان (179)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (266) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسی
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.3422 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 67 سال 1389 - 45000 ریال - 2 -18-7126-964-978 انتخاب
2- کیف نفهم الرساله العملیه؟: الاحکام و الفروع
نويسنده:مهدی مومن - موسسه ‌معارف‌ اسلامی - دیویی: 297.3422 - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6 -11-7777-964 انتخاب
3- رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسی
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.3422 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 46 سال 1387 - 29500 ریال - 2 -18-7126-964-978 انتخاب
4- 300 شرعی سوالن جا مختصر جواب (کتاب احکام جوانان جو ترجمو) "سندی"
نويسنده:محمد فاضل‌لنکرانی ؛ مترجم:محمدحسن مری - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) - دیویی: 297.3422 - 300 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 1 -33-7709-964 انتخاب
5- زندگی در پرتو نور احکام
به‌اهتمام:صادق زینی‌لشکاجانی ؛ زيرنظر:محمدحسین فلاح‌زاده - زینی - دیویی: 297.3422 - 88 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 14000 ریال - 4 -14-2783-964-978 انتخاب
6- زندگی در پرتو نور احکام
تهيه و تنظيم:صادق زینی‌لشکاجانی ؛ زيرنظر:محمدحسین فلاح‌زاده - زینی - دیویی: 297.3422 - 96 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 16000 ریال - 3 -11-2783-964-978 انتخاب
7- احکام عمومی
نويسنده:محمد وحیدی - عصمت - دیویی: 297.3422 - 542 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -46-6963-964 انتخاب
8- زندگی در پرتو نور احکام
تهيه و تنظيم:صادق زینی‌لشکاجانی ؛ زيرنظر:محمدحسین فلاح‌زاده - زینی - دیویی: 297.3422 - 88 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 4 -14-2783-964-978 انتخاب
9- رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسی
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.3422 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 47 سال 1387 - 29500 ریال - 2 -18-7126-964-978 انتخاب
10- رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسی
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.3422 - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 18500 ریال - 2 -18-7126-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27