لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(158)
چاپ مجدد (369)
تالیف (2)
ترجمه (525)
تهران (524)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (526)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (527) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
2- قرنطینه
نويسنده:جنیفرای. نیلسن ؛ مترجم:فرزانه مختاری‌بلاسی ؛ ويراستار:مهناز بهرامی - پرتقال - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 4 -213-462-600-978 انتخاب
3- آره! نه. (شاید....)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - هوپا - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 6 -17-8655-600-978 انتخاب
4- همه چی محشر است (نسبتا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -57-8025-600-978 انتخاب
5- یک کم بختم گفته
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -00-8655-600-978 انتخاب
6- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
7- همه چی محشر است (نسبتا)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -57-8025-600-978 انتخاب
8- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
9- بهانه‌های باحال و ماجراهای جالب دیگر
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -077-353-600-978 انتخاب
10- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 2500 نسخه - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53