لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(178)
چاپ مجدد (430)
تالیف (3)
ترجمه (605)
تهران (602)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (608)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (608) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کابوس شب‌خوره
نويسنده:تامی دونبوند ؛ مترجم:سرور کتبی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -125-296-600-978 انتخاب
2- دزد مو پرتقالی
نويسنده:رون روی ؛ مترجم:مریم صالحی ؛ مترجم:افسانه بیگلری - آوای ونداد،آوای اندیشه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -40-7139-600-978 انتخاب
3- خانواده، دوستان و جانوران پشمالو
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 2 -458-353-600-978 انتخاب
4- یک کم بختم گفته
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -00-8655-600-978 انتخاب
5- بهانه‌های عالی (و چیزهای خوب دیگر)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 2500 نسخه - 180000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
6- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1396 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
7- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 3000 نسخه - 145000 ریال - 1 -987-369-964-978 انتخاب
8- بهانه‌های عالی "و چیزهای خوب دیگر"
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -56-8025-600-978 انتخاب
9- فکرهای نبوغ‌آمیز (بیشترشان)
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -58-8025-600-978 انتخاب
10- دنیای معرکه‌ی تام گیتس
نويسنده:لیز پیشون ؛ مترجم:بهرنگ رجبی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -55-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61