لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (9)
تهران (12)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- والدو به من از خودم بگو = Waldo, tell me about me
نويسنده:هانس ویلهلم ؛ مترجم:سمیه محبوبی ؛ مترجم:مهرناز متولی - درخت زندگی - دیویی: 813 - 22 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -65-8322-600-978 انتخاب
2- عشق، نیایش: دو جستار عارفانه
نويسنده:فرانسوادوسالینیاک‌دولاموت فنلون ؛ مترجم:لیلا آقایانی‌چاوشی - آن‌سو - دیویی: 248.4 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 235000 ریال - 9 -4-98321-600-978 انتخاب
3- عشق و محبت خداوند در شعر جامی (سلسله الذهب،‌ تحفه‌الاحرار، سبحه‌الابرار)
نويسنده:محمد محمدی ؛ نويسنده:الهام حقیقی - مهر زهرا (س) - دیویی: 8fa1.33 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -88-8022-600-978 انتخاب
4- خدای کرم کوچک
نويسنده:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:زهره کافی - لک‌لک - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -12-6472-600-978 انتخاب
5- خدا دوست من است: راهنمایی، برای ارتباط کودکان با خدا
نويسنده:لیزا انگلهارت ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 297.42 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 5 -86-2785-964-978 انتخاب
6- خدا دوست من است: راهنمایی، برای ارتباط کودکان با خدا
نويسنده:لیزا انگلهارت ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 297.42 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 5 -86-2785-964-978 انتخاب
7- خدا دوست من است: راهنمایی، برای ارتباط کودکان با خدا
نويسنده:لیزا انگلهارت ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 297.42 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2350 نسخه - 60000 ریال - 5 -86-2785-964-978 انتخاب
8- خدا دوست من است: راهنمایی، برای ارتباط کودکان با خدا
نويسنده:لیزا انگلهارت ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 297.42 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2500 نسخه - 50000 ریال - 5 -86-2785-964-978 انتخاب
9- وقتی خداوند تو را آفرید
نويسنده:متیوپل ترنر ؛ مترجم:زهرا شریف ؛ تصويرگر:دیوید کترو - نگارگران - دیویی: 297.466 - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 5 -7-98142-600-978 انتخاب
10- خدا و من
نويسنده:شهناز آلوش - درخت زندگی - دیویی: 8fa8.862 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -45-8322-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2