لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(322)
چاپ مجدد (416)
تالیف (304)
ترجمه (434)
تهران (619)
شهرستان (119)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (63)

تعداد یافت شده (738) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای زندگی
نويسنده:فرناندو سوتر ؛ مترجم:عباس مخبر - طرح نو - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 2 -027-489-964 انتخاب
2- فلسفه برگسن
نويسنده:کیت‌انسل پیرسون ؛ نويسنده:جان مالرکی ؛ مترجم:محمدجواد پیرامردی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 4 -553-530-964-978 انتخاب
3- درسگفتارهای فلسفی
نويسنده:محمود هومن - نوید شیراز - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 68000 ریال - 964-358-366-X انتخاب
4- المنطق - الفلسفه
نويسنده:مرتضی مطهری ؛ مترجم:حسن‌علی هاشمی - دار الکتاب اسلامی - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 3 -026-465-964 انتخاب
5- تاریخ علم
نويسنده:ویلیام‌سسیل دامپی‌یر ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 250 نسخه - 245000 ریال - 1 -538-530-964-978 انتخاب
6- آشنایی با کلیات فلسفه
نويسنده:محمد آل‌عصفور ؛ نويسنده:محمدرضا بردیده - نوروزی - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 90000 ریال - 8 -627-364-600-978 انتخاب
7- نافذه علی الفلسفه
نويسنده:صادق ساعدی - مرکز عالمی للدراسات الاسلامیه - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 4 -8-93356-964 انتخاب
8- تاریخ فلسفه
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:عباس زریاب‌خوئی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 506 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1389 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 1 -005-445-964-978 انتخاب
9- اسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه
نويسنده:ژاک دریدا ؛ مترجم:حسام دهقانی ؛ مترجم:مهدی پارسا - شوند - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -9-95761-600-978 انتخاب
10- درآمدی به فلسفه
نويسنده:میرعبدالحسین نقیب‌زاده‌جلالی - کتابخانه طهوری - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 0 -7-90079-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 74