لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(317)
چاپ مجدد (407)
تالیف (298)
ترجمه (426)
تهران (610)
شهرستان (114)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (62)

تعداد یافت شده (724) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لذات فلسفه: پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:عباس زریاب‌خوئی ؛ ويراستار:هرمز همایون‌پور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 964-445-037-X انتخاب
2- کلیات علوم اسلامی: اصول فقه - فقه
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 156 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1387 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 1 -87-5600-964 انتخاب
3- جهان و تاملات فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - نشر مرکز - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 700 نسخه - 198000 ریال - 8 -953-305-964-978 انتخاب
4- جهان‌بینی الهی و جهان‌بینی مادی
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -04-7747-600-978 انتخاب
5- آشنائی با علوم اسلامی
نويسنده:مرتضی طهری‌ش‌ - صدرا - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 5 سال 1367 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- الائسس المنطقیه للاستقرا بحث و تعلیق
نويسنده:یحیی محمد - یحیی محمد - 256 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 1000 نسخه - انتخاب
7- کلیات علوم اسلامی: منطق - فلسفه
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 42 سال 1388 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 4 -18-7299-964 انتخاب
8- کلیات فلسفه
نويسنده:علی شیروانی - مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5500 نسخه - 155000 ریال - 5 -25-6817-600-978 انتخاب
9- جهان و تاملات فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:رضا ولی‌یاری - نشر مرکز - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 700 نسخه - 238000 ریال - 8 -953-305-964-978 انتخاب
10- سرشت تلخ بشر: جستارهایی در تاریخ اندیشه‌ها
نويسنده:آیزایا برلین ؛ مترجم:لی‌لا سازگار - ققنوس - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 42000 ریال - 6 -650-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73