لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (22)
تالیف (40)
ترجمه (6)
تهران (24)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکتب تفکیک
نويسنده:محمد حکیمی - دلیل ما - دیویی: 189.1 - 548 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 10 سال 1388 - 40000 ریال - 1 -508-397-964-978 انتخاب
2- ابواب الهدی
نويسنده:مهدی اصفهانی - موسسه معارف اهل‌بیت (ع) - دیویی: 189.1 - 398 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1398 - 480000 ریال - 3 -7-95105-600-978 انتخاب
3- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 436 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 3 -79-5625-964 انتخاب
4- مکتب تفکیک: تاریخ و نقد
نويسنده:محمدحسن وکیلی - کانون اندیشه جوان - دیویی: 189.1 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 12000 ریال - 2 -153-159-600-978 انتخاب
5- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 9 -02-7134-964 انتخاب
6- مکتب تفکیک
نويسنده:محمد حکیمی - دلیل ما - دیویی: 189.1 - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 20000 ریال - 8 -58-7990-964 انتخاب
7- تهافت الفلاسفه
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:حسن فتحی ؛ ويراستار:محمدجواد انواری - حکمت - دیویی: 189.1 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 1 -051-244-964-978 انتخاب
8- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 478 صفحه - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 2600000 ریال - 6 -02-7134-964-978 انتخاب
9- دروازه‌های هدایت: ترجمه کتاب ابواب‌الهدی
نويسنده:مهدی اصفهانی ؛ مقدمه:علی‌اکبر مهدی‌پور ؛ مترجم:محمدرضا ولی‌زاده‌قره‌آغاجی - آثار فاخر - دیویی: 189.1 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -3-94950-600-978 انتخاب
10- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 438 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 1800000 ریال - 3 -79-5625-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5