لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (46)
تالیف (30)
ترجمه (72)
تهران (92)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک، وجود، آزادی: جستجوی معنا در تمدن تکنولوژیک
نويسنده:ویلیام برت ؛ مترجم:سعید جهانگیری‌اصفهانی - پرسش - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -27-8687-964-978 انتخاب
2- نقد عقل مدرن: مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب‌نظران و فیلسوفان معاصر
مترجم:حسین سامعی - نشر و پژوهش فرزان روز - 302 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1650 نسخه - 21000 ریال - 3 -54-6138-964 انتخاب
3- مدخل فلسفه غربی معاصر
نويسنده:محمود خاتمی ؛ به‌اهتمام:مریم سادات - علم - 860 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 285000 ریال - 8 -857-405-964-978 انتخاب
4- فلسفه در قرن بیستم به ضمیمه سه نوشته از: رورتی، گادامر و هیدگر
نويسنده:ژان لاکوست ؛ مترجم:رضا داوری‌اردکانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 500 نسخه - 35000 ریال - 3 -169-459-964-978 انتخاب
5- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 36000 ریال - 6 -779-312-964 انتخاب
6- پست‌مدرنیسم (قدم اول)
نويسنده:ریچارد پیگنانسی ؛ نويسنده:گارات کریس ؛ مترجم:فاطمه جلالی‌سعادت - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 9 -79-6578-964 انتخاب
7- تاریخ فلسفه در قرن بیستم
نويسنده:کریستیان دولاکامپانی ؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 6 -155-416-964 انتخاب
8- تاریخ فلسفه غرب: فلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم
نويسنده:جان‌وی. کنفیلد ؛ مترجم:یاسر خوشنویس ؛ ويراستار:یاسر پوراسماعیل - حکمت - 608 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 9 -084-244-964-978 انتخاب
9- صد فیلسوف قرن بیستم
نويسنده:براون استوارت ؛ نويسنده:دایان کالینسون ؛ نويسنده:رابرت ویلکینسون - ققنوس - 476 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 9 -346-311-964 انتخاب
10- ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی
نويسنده:مهدی خبازی‌کناری ؛ نويسنده:صفا سبطی - حکایت قلم نوین - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -50-8081-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11