لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (47)
تالیف (32)
ترجمه (77)
تهران (98)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ واژه‌‌ها: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر
نويسنده:عبدالرسول مشکات - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه اندیشه و فرهنگ دینی - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 70500 ریال - 9 -628-530-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های امروزی شناخت
نويسنده:جان پولاک ؛ نويسنده:جوزف کراز ؛ مترجم:علی حقی - بوستان کتاب - 548 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 0 -301-548-964-978 انتخاب
3- نقد عقل فرهنگی: تفکر در وضعیت استثنایی
نويسنده:امیرهوشنگ افتخاری‌راد ؛ ويراستار:محسن فرهمند - نشر چشمه - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 7 -761-229-600-978 انتخاب
4- ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی
نويسنده:مهدی خبازی‌کناری ؛ نويسنده:صفا سبطی - حکایت قلم نوین - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -50-8081-600-978 انتخاب
5- تاریخ فلسفه غرب: فلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم
نويسنده:جان‌وی. کنفیلد ؛ مترجم:یاسر خوشنویس ؛ ويراستار:یاسر پوراسماعیل - حکمت - 608 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 360000 ریال - 9 -084-244-964-978 انتخاب
6- فرهنگ واژه‌‌ها: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر
نويسنده:عبدالرسول مشکات - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه اندیشه و فرهنگ دینی - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 290000 ریال - 9 -628-530-964-978 انتخاب
7- چگونه فیلسوف شدم؟ سفر من به جهان فلسفه قرن بیستم
نويسنده:کالین مک‌گین ؛ مترجم:عرفان ثابتی - ققنوس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -547-311-964-978 انتخاب
8- تاریخ فلسفه در قرن بیستم
نويسنده:کریستیان دولاکامپانی ؛ مترجم:باقر پرهام - موسسه نشر آگه - 564 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 550 نسخه - 390000 ریال - 5 -011-329-964 انتخاب
9- فرهنگ واژه‌‌ها: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر
نويسنده:عبدالرسول مشکات - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه اندیشه و فرهنگ دینی - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -628-530-964-978 انتخاب
10- تاریخ فلسفه غرب: فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم
مترجم:ابوالفضل حقیری ؛ ويراستار:جورج‌هنری‌ردکلیف پارکینسون ؛ ويراستار:استوارت.جی شنکر - حکمت - 580 صفحه - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 2 -083-244-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11