لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (44)
تالیف (28)
ترجمه (70)
تهران (89)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقیقت پست‌مدرن
نويسنده:ریچارد رورتی ؛ مترجم:محمد اصغری - الهام - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -11-5077-600-978 انتخاب
2- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 150 نسخه - 220000 ریال - 4 -779-312-964-978 انتخاب
3- چگونه فیلسوف شدم؟ سفر من به جهان فلسفه قرن بیستم
نويسنده:کالین مک‌گین ؛ مترجم:عرفان ثابتی - ققنوس - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 964-311-547-X انتخاب
4- فلسفه و امید اجتماعی
نويسنده:ریچارد ررتی ؛ مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:نگار نادری - نشر نی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 6 -779-312-964 انتخاب
5- صد فیلسوف قرن بیستم
نويسنده:براون استوارت ؛ نويسنده:دایان کالینسون ؛ نويسنده:رابرت ویلکینسون - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 9 -346-311-964 انتخاب
6- در کافه اگزیستانسیالیستی: آزادی، وجود و نوشیدنی‌های زردآلود
نويسنده:سارا بیکول ؛ مترجم:هوشمند دهقان - پیام امروز - 562 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 400000 ریال - 8 -92-5706-964-978 انتخاب
7- فلسفه و آینده‌نگری
نويسنده:رضا داوری - سخن - 232 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 150000 ریال - 7 -673-372-964-978 انتخاب
8- نیچه و مدرنیته
نويسنده:تروند‌برگ اریکسن ؛ مترجم:اردشیر اسفندیاری - پرسش - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3200 نسخه - 140000 ریال - 1 -78-8687-964-978 انتخاب
9- مونیسم یا پلورالیسم: واکاوی هستی‌شناسی یک نظریه اجتماعی: تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون‌زدگی جدید و گفتگوی جمعی نویسندگان با داریوش شایگان
نويسنده:بیژن عبدالکریمی ؛ نويسنده:داریوش شایگان ؛ نويسنده:محمدمهدی مجاهدی - شرکت نشر یادآوران،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2750 نسخه - 7 -11-5824-964 انتخاب
10- مدخل فلسفه غربی معاصر
نويسنده:محمود خاتمی ؛ به‌اهتمام:مریم سادات - علم - 896 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 115000 ریال - 8 -857-405-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10