لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (47)
تالیف (32)
ترجمه (75)
تهران (96)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در کافه اگزیستانسیالیستی: آزادی، وجود و نوشیدنی‌های زردآلود
نويسنده:سارا بیکول ؛ مترجم:هوشمند دهقان - پیام ‌امروز - 562 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -92-5706-964-978 انتخاب
2- پنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرایی تا پسامدرنیته
نويسنده:جان لچت ؛ مترجم:محسن حکیمی ؛ ويراستار:فریدون فاطمی - خجسته - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -12-6233-964 انتخاب
3- در سنگر آزادی
نويسنده:فریدریش‌آوگوست‌فون هایک ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - لوح‌فکر - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 4 -2-94031-964 انتخاب
4- نظریه‌های امروزی شناخت
نويسنده:جان پولاک ؛ نويسنده:جوزف کراز ؛ مترجم:علی حقی - بوستان کتاب - 548 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 0 -301-548-964-978 انتخاب
5- تکنیک، وجود، آزادی: جستجوی معنا در تمدن تکنولوژیک
نويسنده:ویلیام برت ؛ مترجم:سعید جهانگیری‌اصفهانی - پرسش - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -27-8687-964-978 انتخاب
6- صد فیلسوف قرن بیستم
نويسنده:براون استوارت ؛ نويسنده:دایان کالینسون ؛ نويسنده:رابرت ویلکینسون - ققنوس - 476 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 9 -346-311-964 انتخاب
7- فلسفه و آینده‌نگری
نويسنده:رضا داوری - سخن - 232 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 150000 ریال - 7 -673-372-964-978 انتخاب
8- پست مدرنیسم
نويسنده:جیم پاول ؛ مترجم:سیدحسین موسوی - سیدحسین موسوی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -7136-04-600-978 انتخاب
9- مونیسم یا پلورالیسم: واکاوی هستی‌شناسی یک نظریه اجتماعی: تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون‌زدگی جدید و گفتگوی جمعی نویسندگان با داریوش شایگان
نويسنده:بیژن عبدالکریمی ؛ نويسنده:داریوش شایگان ؛ نويسنده:محمدمهدی مجاهدی - شرکت نشر یادآوران،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2750 نسخه - 7 -11-5824-964 انتخاب
10- راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم
نويسنده:مادان ساراپ ؛ مترجم:محمدرضا تاجیک - نشر نی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 1 -664-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11