لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (4)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای چهارگزینه‌ای فارسی و نگارش (5) با شرح و توضیح کامل
نويسنده:حسین اندیشه - علوم و فنون - دیویی: 8fa0.76 - 110 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 9 -14-6134-964 انتخاب
2- سوالات امتحان نهایی 10 استان با پاسخ تشریحی: زبان فارسی (3) سال سوم دبیرستان - رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی
نويسنده:رقیه کریم‌زاده‌نقشینه ؛ نويسنده:مریم قادری ؛ ويراستار:سیدعسگری طاهری‌اطاقسرائی - امتحان - دیویی: 4fa0.76 - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 25000 ریال - 964-8813-71-X انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای فارسی و نگارش (4) با شرح و توضیح کامل
نويسنده:حسین اندیشه - علوم و فنون - دیویی: 8fa0.76 - 46 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1400 ریال - انتخاب
4- راهنمای گام به گام فارسی و آیین نگارش (5) سال سوم نظام جدید
نويسنده:محمد نادرپور ؛ نويسنده:منصور رفیعی ؛ نويسنده:علی وفایی - نشر آزمون - دیویی: 8fa0.76 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6200 ریال - 5 -346-461-964 انتخاب
5- آیین نگارش سال دوم دبیرستان
نويسنده:حسن انوری - وزارت آموزش و پرورش - دیویی: 8fa0.76 - 112 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده متون و آئین ‌نگارش (1) نظام جدید "فصل به فصل"
تهيه و تنظيم:ناصر رجبی - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 40 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 ریال - 4 -027-482-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای فارسی و آیین نگارش (5)
نويسنده:ایراندخت صالحی ؛ نويسنده:نسیم وهابی ؛ ويراستار:سیاوش پیریایی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - دیویی: 8fa0.76 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 11000 ریال - 6 -25-6249-964 انتخاب
8- پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده متون و آئین ‌نگارش (2) نظام جدید "با پاسخ تشریحی"
تهيه و تنظيم:منیژه پاداش‌هوشیار - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 48 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 0 -029-482-964 انتخاب
9- پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده متون و آئین نگارش (5) نظام جدید "فصل به فصل"
تهيه و تنظيم:ناصر رجبی - گل‌واژه - دیویی: 8fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 7 -101-482-964 انتخاب
10- آزمونکده نگارش 3 (پایه دوازدهم، دوره دوم متوسطه) (شاخه نظری - کلیه رشته‌ها) ...
- تیرگان - دیویی: 808.04 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -323-324-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3