لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسنامه شهید محمدحسین فهمیده
تدوين:لیلا دهقانی ؛ ويراستار:علی باباجانی - کتابک - دیویی: 955.0843092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 8 -93-7362-600-978 انتخاب
2- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
3- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
4- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
5- من فانسقه محمدحسین هستم
نويسنده:محمدحسین صلواتیان ؛ تصويرگر:اسماعیل چشرخ - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 1 -2837-02-964-978 انتخاب
6- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
7- فهمیده، رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 10000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
8- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
9- نامه‌های آسمانی: نامه‌های برگزیده دانش‌آموزان استان هرمزگان به شهید حسین فهمیده
گردآورنده:کرامت بلالی - رسول - دیویی: 8fa0.89283 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -39-5610-600-978 انتخاب
10- شناسنامه شهید محمدحسین فهمیده
به‌اهتمام:لیلا دهقانی - کتابک - دیویی: 955.0843092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 40000 ریال - 8 -93-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2