لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 600000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
2- اساسیات المحادثه العربیه: منهج متکامل لتعلیم اللهجه العامیه (کتاب التلمیذ 1)
نويسنده:سیدحسن مددی‌موسوی ؛ ويراستار:آلاء جواهری - انتظار مهر - دیویی: 492.7709567 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -28-8426-600-978 انتخاب
3- آموزش عربی عراقی: "همراه با حرکت‌گذاری دقیق، توضیحات تحلیلی و ترجمه فارسی"
به‌اهتمام:محمد اسمعیل‌زاده - ادبیات و فرهنگ اسلامی - دیویی: 492.7709567 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 9 -3-96481-600-978 انتخاب
4- واژه‌نامه لهجه عراقی: الفاظ عامیانه بغدادی
نويسنده:سیده‌مینا میردامادی - پدیدار جهان - دیویی: 492.7709567 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 0 -7-99900-622-978 انتخاب
5- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 600000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
6- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1