لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پس کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت: خاطرات عیسی هدایت
گردآورنده:جهانگیر هدایت ؛ ويراستار:مریم حسام‌فر - پوینده - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -61-2950-964-978 انتخاب
2- پژوهشگری به نام صادق هدایت
نويسنده:سیمین‌دخت گودرزی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -3-95644-600-978 انتخاب
3- در پس کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت: خاطرات عیسی هدایت
گردآورنده:جهانگیر هدایت ؛ ويراستار:مریم حسام‌فر - پوینده - دیویی: 8fa3.62 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -61-2950-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1