لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (23)
تالیف (39)
ترجمه (49)
تهران (69)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی به زبان ساده
نويسنده:مینا رشوند - فرهنگ‌گستر نخبگان - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -0-94980-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی جانوری: سازش و محیط
مترجم:اکبر وحدتی ؛ مترجم:حسین فتح‌پور ؛ نويسنده:نات اشمیت نیلسون - دانشگاه اصفهان - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 2500 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
3- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان،یاررس - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 139000 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - 216 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- یو.اس.ام.ال.ای فیزیولوژی
نويسنده:جیمز پاسلی ؛ مترجم:سیامک شهیدی ؛ مترجم:محمد کریمیان - دانشگاه علوم پزشکی همدان - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 9 -24-9950-964 انتخاب
6- دوره شبانه‌روزی و عملکرد فعالیت بدنی
نويسنده:مریم کمرلویی ؛ نويسنده:علیرضا براری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -062-206-964-978 انتخاب
7- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 69500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
8- ACSM's resources for clinical exercise physiology: musculoskeletal, neuromuscular neoplastic, immunologic, and hematologic conditions
نويسنده:Jeffrey L. Roitman ؛ نويسنده:Khalid W. Bibi ؛ نويسنده:Walter R. Thompson - حتمی،شرکت جازیکا - 326 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 680000 ریال - انتخاب
9- مقدمه ای بر فیزیولوژی انسانی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:حمید سلیمی‌خلیق - نیما - 458 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1365 - 2000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
10- جانوران و دنیای آن‌ها: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی زیست‌شناسی
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی ؛ ويراستار:حسن سالاری - نوای ‌مدرسه - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -32-2874-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9