لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (27)
تالیف (45)
ترجمه (50)
تهران (74)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران و دنیای آن‌ها: دانستنی‌ها و آزمایش‌هایی درباره‌ی زیست‌شناسی
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی ؛ ويراستار:حسن سالاری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 591 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 45000 ریال - 3 -32-2874-964-978 انتخاب
2- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - چراغ دانش - دیویی: 612 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 39500 ریال - 6 -5-92138-964 انتخاب
3- تشریح و فیزیولوژی در حیوانات مزرعه‌ای
نويسنده:فیروز صمدی - موسسه ‌انتشاراتی ‌مختومقلی ‌فراغی - دیویی: 636.0891 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 0 -334-508-964-978 انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - چراغ دانش - دیویی: 612 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 49500 ریال - 8 -0-94112-964 انتخاب
5- فیزیولوژی برن و لوی
مترجم:محمدرضا بیگدلی ؛ زيرنظر:احمد رستمی ؛ زيرنظر:سهراب حاجی‌زاده - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 612 - 748 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 492000 ریال - 5 -851-420-964-978 انتخاب
6- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 79500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
7- معجزه آفرینش در سیستم ایمنی
نويسنده:هارون یحیی ؛ مترجم:مقداد محمودی ؛ مترجم:مصطفی جنگجو - پژوهشی هانی - دیویی: 616.079 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 ریال - 0 -7-92312-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی
زيرنظر:محمد رخشان ؛ گردآورنده:گلناز حیدری ؛ ويراستار:پیمان فارسی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.7 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12500 ریال - 7 -601-456-964 انتخاب
9- فیزیولوژی
نويسنده:منصور میرزایی‌قمی ؛ نويسنده:محمدرضا امیدظهور ؛ نويسنده:رضا پاکدامن - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌کتاب ‌میر - دیویی: 610.7 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12500 ریال - 7 -10-6449-964 انتخاب
10- مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی
مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:آبتین شهلائی ؛ مترجم:علی فراهانچی‌برادران - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 109000 ریال - 8 -160-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10