لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (23)
تالیف (42)
ترجمه (49)
تهران (70)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
2- عوامل موثر بر آسایش دام
مترجم:روح‌الله ابراهیمی ؛ مترجم:سعید مختارزاده‌دیلمقانی - آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 591.5 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -28-7744-600-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی (متابولیسم انرژی و فعالیت بدنی)
نويسنده:ایرا ولونسکی ؛ نويسنده:جودی آدریسکل ؛ مترجم:محمدجواد پوروقار - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 612.29 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -068-206-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ زيرنظر:محمد رخشان ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 612 - 552 صفحه - جلد 2 - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 2300 نسخه - 98000 ریال - 7 -145-456-964 انتخاب
5- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - چراغ دانش - دیویی: 612 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 49500 ریال - 8 -0-94112-964 انتخاب
6- مبانی فیزیولوژی جانوری
نويسنده:کریستوفرد. مویز ؛ نويسنده:پاتریشیام. شولت ؛ مترجم:آمنه رضایوف - فاطمی - دیویی: 612 - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 5 -655-318-964-978 انتخاب
7- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - کلمه - دیویی: 612 - 216 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
8- Annual review of physiology (68 - 2006): part 1-2
- علم یاران - دیویی: 612 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - انتخاب
9- Anatomy and physiology for nurses at a glance
نويسنده:Ian Peate ؛ نويسنده:Muralitharan Nair - نواندیشان آریاکهن - دیویی: 612 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 1000000 ریال - انتخاب
10- پزشکی و فیزیولوژی هوایی
نويسنده:وحید نوشادی ؛ نويسنده:محسن بهرامی ؛ نويسنده:احسان علوی - پژوهشگاه هوافضا - دیویی: 616 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 27000 ریال - 6 -9443-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10