لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (27)
تالیف (46)
ترجمه (50)
تهران (75)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی انسانی
نويسنده:سهیلا ابراهیمی‌وسطی‌کلایی ؛ ويراستار:احمد ابراهیمی‌وسطی‌کلایی ؛ ويراستار:بابک اسدی‌تلوکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل - دیویی: 612 - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 1 -39-7509-964 انتخاب
2- بیومکانیک عضلات اسکلتی
نويسنده:ولادیمیر‌ام. زاتسیورسکی ؛ نويسنده:بوریس‌آی. پریلوتسکی ؛ مترجم:حیدر صادقی - علم و حرکت - دیویی: 612.74045 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 7 -66-5543-600-978 انتخاب
3- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
4- مبانی فیزیولوژی جانوری
نويسنده:کریستوفرد. مویز ؛ نويسنده:پاتریشیام. شولت ؛ مترجم:آمنه رضایوف - فاطمی - دیویی: 612 - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 550000 ریال - 5 -655-318-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی (1)
تدوين:حسن قشونی ؛ ويراستار:هدایت صحرایی ؛ ويراستار:مرضیه نصیری - مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه - دیویی: 612 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 22000 ریال - 8 -344-189-964-978 انتخاب
6- راهنمای آزمایشگاهی کین‌آنتروپومتری و فیزیولوژی (آزمون‌ها، روش‌ها، اطلاعات و داده‌ها)
نويسنده:راجر استون ؛ نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:مهتاب معظمی - حتمی - دیویی: 612 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 799000 ریال - 6 -076-355-600-978 انتخاب
7- Annual review of physiology (66 - 2004): part 2-2
- علم یاران - دیویی: 612 - 430 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - انتخاب
8- معجزه آفرینش در سیستم ایمنی
نويسنده:هارون یحیی ؛ مترجم:مقداد محمودی ؛ مترجم:مصطفی جنگجو - پژوهشی هانی - دیویی: 616.079 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 ریال - 0 -7-92312-600-978 انتخاب
9- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:کیوان شکری ؛ نويسنده:علیرضا صفری‌دولو ؛ نويسنده:معصومه نوبهار - امیر محمد - دیویی: 613.71 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -00-2602-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی در یک نگاه
نويسنده:جرمی‌پی.تی. وارد ؛ نويسنده:راجر لیندن ؛ مترجم:مهدی رهنما - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان - دیویی: 612 - 282 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 2 -0842-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10