لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(136)
چاپ مجدد (97)
تالیف (51)
ترجمه (182)
تهران (224)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016
مترجم:محمدرضا بیگدلی - تیمورزاده - دیویی: 612 - 710 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 390000 ریال - 8 -210-238-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال 2016: خلاصه
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ مترجم:حوری سپهری - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 230000 ریال - 6 -601-987-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی گایتون: به انضمام تمامی سوالات آزمونهای علوم پایه پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ گردآورنده:حامد اختیاری ؛ زيرنظر:علی روحانی‌حائری - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌کتاب ‌میر - دیویی: 612.0076 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 48000 ریال - 6 -16-6449-964 انتخاب
4- فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:سیدمرتضی کریمیان - آییژ - دیویی: 612 - 626 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 3 -488-970-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2011
مترجم:ابوالفضل ارجمند ؛ بازنويسي:محمود سلامی - بشری - دیویی: 612 - 680 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 295000 ریال - 6 -314-399-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 820 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 2800 ریال - انتخاب
7- گایتون (GUYTON 2000)
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمد صفاری - حکایتی دگر - دیویی: 612 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 65000 ریال - 4 -1-96098-964 انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال 2016: خلاصه
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ مترجم:حوری سپهری - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 6 -601-987-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 774 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 47000 ریال - 5 -120-409-964 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:حمیدرضا صادقی‌پوررودسری ؛ گردآورنده:غلامرضا حبیبی - نشر کشاورز - دیویی: 612 - 596 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 45000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24