لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(290)
چاپ مجدد (164)
تالیف (451)
ترجمه (3)
تهران (412)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (454) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی
نويسنده:صادق عبدی - دانشکده اصول دین - دیویی: 346.5503 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 62000 ریال - 7 -61-5311-600-978 انتخاب
2- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1392 - 90000 ریال - 1 -22-6567-964-978 انتخاب
3- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
زيرنظر:عبدالله شمس - دراک - دیویی: 347.55 - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 60000 ریال - 8 -0-96798-964-978 انتخاب
4- جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه
نويسنده:محمدحسن شریف‌نیا ؛ نويسنده:حسن فیلی ؛ ويراستار:میثم موسی‌زاده - حق‌شناس - دیویی: 345.55 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 3 -43-7304-600-978 انتخاب
5- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ ويراستار:صفر بیگ‌زاده‌آروق - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 312 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 3 -22-6567-964 انتخاب
6- قانون مدنی
گردآورنده:حسین محمدی‌نژاد‌طولارود - اخوان - دیویی: 347.55 - 382 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 70000 ریال - 0 -80-8586-964-978 انتخاب
7- قانون مدنی: با آخرین اصلاحات و اضافات همراه با قانون مسئولیت مدنی: جلد اول - جلد دوم - جلد سوم
گردآورنده: گروه مولفان - نگاه بوستان - دیویی: 345.55 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 65000 ریال - 8 -4-94195-600-978 انتخاب
8- حقوق مدنی (4): الزامهای بدون قرارداد
نويسنده:ایراندخت نظری - مجد - دیویی: 346.55022 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 210000 ریال - 1 -129-193-600-978 انتخاب
9- تحلیل و بررسی فقهی زیان‌های ناشی از مشاغل پزشکی و ناتوانی مالی بیمار
نويسنده:علی جهانیان ؛ نويسنده:ناصر نیکخوامیری ؛ نويسنده:سیدمجتبی حسین‌نژاد - مبعث - دیویی: 297.379 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 6 -36-5356-600-978 انتخاب
10- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1391 - 80000 ریال - 1 -22-6567-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46