لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - دیویی: 306.4812 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
2- آنچه هیات‌ها باید بدانند
نويسنده:علی مجدآرا - پادینا،فدراسیون ورزش‌های همگانی - دیویی: 613.71 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -56-6161-622-978 انتخاب
3- ورزش همگانی، توسعه و موانع موجود
نويسنده:خادم‌علی تهذیبی - ترخون - دیویی: 613.71 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -67-8873-600-978 انتخاب
4- شاخص‌های سنجش ورزش همگانی و دستاوردهای آن
نويسنده:مهدی شاه‌بنده‌دمیرچی ؛ ويراستار:سمیه دمیرچی - اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 613.71 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 9 -395-453-600-978 انتخاب
5- رسانه و ورزش بانوان
نويسنده:جمیل محمدنیا ؛ نويسنده:شمس‌الدین رضایی - اندیشگان - دیویی: 613.7045 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 65000 ریال - 3 -41-8510-600-978 انتخاب
6- ورزش همگانی در یک نگاه
گردآورنده:فریبا رابهیان ؛ گردآورنده:علی الوندی - ساحل زندگی - دیویی: 613.71 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -07-8978-600-978 انتخاب
7- ورزش برای همه: از تئوری تا کاربرد
نويسنده:ابراهیم قربانی ؛ نويسنده:یعقوب بدری‌آذرین - موجک - دیویی: 613.71 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -22-8307-600-978 انتخاب
8- توسعه ورزش: ورزش قهرمانی یا ورزش همگانی
نويسنده:ترانه افضلی ؛ نويسنده:هیوا بهرام‌فرد - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 306.483 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -70-8999-600-978 انتخاب
9- نقش پارک‌ها در ورزش شهروندی
نويسنده:سجاد راجی - موجک - دیویی: 712.15 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -50-8307-600-978 انتخاب
10- مشارکت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان
نويسنده:اعظم عموزاده ؛ نويسنده:محمد عموزاده - سنجش و دانش - دیویی: 613.7045 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 4 -058-469-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2