لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه هیات‌ها باید بدانند
نويسنده:علی مجدآرا - پادینا،فدراسیون ورزش‌های همگانی - دیویی: 613.71 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -56-6161-622-978 انتخاب
2- همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش همگانی
گردآورنده:علی مجدآرا - پادینا،فدراسیون ورزش‌های همگانی - دیویی: 613.71 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 2 -60-6161-622-978 انتخاب
3- ورزش همگانی
نويسنده:ناهید ابراهیمی ؛ نويسنده:محمدالیاس انصاری‌نیا ؛ نويسنده:مریم کشاورز‌زیارانی - بید - دیویی: 613.71 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 5 -89-6592-622-978 انتخاب
4- ورزش برای همه: از تئوری تا کاربرد
نويسنده:ابراهیم قربانی ؛ نويسنده:یعقوب بدری‌آذرین - موجک - دیویی: 613.71 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -22-8307-600-978 انتخاب
5- ورزش همگانی
نويسنده:علیرضا سهرابیان‌مقدم ؛ نويسنده:عباس شعبانی ؛ نويسنده:حمزه شمسی - نوروزی - دیویی: 613.71 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -191-449-600-978 انتخاب
6- مشارکت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان
نويسنده:اعظم عموزاده ؛ نويسنده:محمد عموزاده - سنجش و دانش - دیویی: 613.7045 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 4 -058-469-600-978 انتخاب
7- نقش پارک‌ها در ورزش شهروندی
نويسنده:سجاد راجی - موجک - دیویی: 712.15 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -50-8307-600-978 انتخاب
8- نقش و انگیزه ورزش همگانی در زنان و مردان
نويسنده:نسیم کیانفر ؛ نويسنده:زهره یزدانی ؛ نويسنده:مائده پنق - گسترش علوم نوین - دیویی: 613.71 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -22-8470-600-978 انتخاب
9- مشارکت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان
نويسنده:اعظم عموزاده ؛ نويسنده:محمد عموزاده - سنجش و دانش - دیویی: 613.7045 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50 نسخه - 180000 ریال - 4 -058-469-600-978 انتخاب
10- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - دیویی: 306.4812 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2