لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش همگانی و اوقات فراغت
نويسنده:مهدی محمدرحیمی ؛ نويسنده:منیر جعفری ؛ نويسنده:معصومه عبدالملکی - امین نگار - دیویی: 613.71 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 560000 ریال - 4 -53-6835-622-978 انتخاب
2- ورزش برای همه: از تئوری تا کاربرد
نويسنده:ابراهیم قربانی ؛ نويسنده:یعقوب بدری‌آذرین - موجک - دیویی: 613.71 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -22-8307-600-978 انتخاب
3- ورزش همگانی، توسعه و موانع موجود
نويسنده:خادم‌علی تهذیبی - ترخون - دیویی: 613.71 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -67-8873-600-978 انتخاب
4- نقش پارک‌ها در ورزش شهروندی
نويسنده:سجاد راجی - موجک - دیویی: 712.15 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -50-8307-600-978 انتخاب
5- شاخص‌های سنجش ورزش همگانی و دستاوردهای آن
نويسنده:مهدی شاه‌بنده‌دمیرچی ؛ ويراستار:سمیه دمیرچی - اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 613.71 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 9 -395-453-600-978 انتخاب
6- ورزش همگانی
نويسنده:علیرضا سهرابیان‌مقدم ؛ نويسنده:عباس شعبانی ؛ نويسنده:حمزه شمسی - نوروزی - دیویی: 613.71 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 4 -191-449-600-978 انتخاب
7- راهنمای کاربردی در ورزش: آشنایی با ورزش‌های همگانی و بازی‌های بومی و سنتی
نويسنده:سیدابوالفضل تجلی ؛ نويسنده:سعید کوثری ؛ نويسنده:مهدی فلاحتی‌مروست - اسرار دانش - دیویی: 613.71 - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -128-986-964-978 انتخاب
8- مشارکت در ورزش شهروندی
نويسنده:سونا آصف‌آبادی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 613.71 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -165-453-600-978 انتخاب
9- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - دیویی: 306.4812 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
10- مشارکت‌های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان
نويسنده:اعظم عموزاده ؛ نويسنده:محمد عموزاده - سنجش و دانش - دیویی: 613.7045 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50 نسخه - 180000 ریال - 4 -058-469-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2