لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (17)
تالیف (19)
ترجمه (55)
تهران (70)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (66)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان رادیو
مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:بهزاد یوسفی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 621.384 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -127-439-600-978 انتخاب
2- Diary of a wimpy kid: the last straw
نويسنده:Jeff Kinney - جنگل - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
3- مدرسه عهد بوق
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 0 -425-296-600-978 انتخاب
4- داستان دوربین
مترجم:فروغ منصورقناعی ؛ ويراستار:بهزاد یوسفی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 771.3 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -126-439-600-978 انتخاب
5- Diary of a wimpy kid: the ugly truth
نويسنده:Jeff Kinney - جنگل - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
6- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 185000 ریال - 0 -06-6327-622-978 انتخاب
7- مدرسه عهد بوق
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -425-296-600-978 انتخاب
8- داستان زندگی توماس ادیسون
نويسنده:تی.اس. لی ؛ مترجم:فروغ فرجود - فاطمی، واژه - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 190000 ریال - 4 -706-318-964-978 انتخاب
9- داستان هواپیما
مترجم:حسین رحمانی ؛ ويراستار:بهزاد یوسفی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 629.133 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -130-439-600-978 انتخاب
10- Diary of a wimpy kid: rodrick rules
نويسنده:Jeff Kinney - جنگل - دیویی: 823.914 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8