لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (12)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (15)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشویش منزلت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:فاطمه قربان‌پور ؛ ويراستار:ساره حسینی‌عطار - شمشاد - دیویی: 305.51 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -55-8392-600-978 انتخاب
2- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
3- اضطراب منزلت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:شقایق نظرزاده - فرمهر - دیویی: 305 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 340000 ریال - انتخاب
4- اضطراب جایگاه اجتماعی
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 290000 ریال - 6 -463-278-600-978 انتخاب
5- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 260000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
6- شان معلم گم شده است: نگاهی به اوضاع آموزش در مدارس ابتدایی کشور
نويسنده:رجبعلی باقری - نوروزی - دیویی: 371.100955 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 9 -943-364-600-978 انتخاب
7- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
8- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
9- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
10- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2