لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر کمیک 1
نويسنده:اسکات مک‌کلود ؛ مترجم:رامین رحیمی ؛ ويراستار:مهران موسوی - کتاب آبان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500000 ریال - 9 -12-6413-600-978 انتخاب
2- هنر کمیک 1
نويسنده:اسکات مک‌کلود ؛ مترجم:رامین رحیمی ؛ ويراستار:مهران موسوی - کتاب آبان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 95000 ریال - 9 -12-6413-600-978 انتخاب
3- کمیک‌ها، مانگاها، و رمان‌های مصور (تاریخ روایت‌های تصویری)
نويسنده:رابرت‌اس. پترسن ؛ مترجم:مهرداد گروسی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 741.509 - 256 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -805-121-600-978 انتخاب
4- کتاب کمیک
نويسنده:دیوید کریر ؛ نويسنده:رابرت‌سی. هاروی ؛ نويسنده:راجر سابین - چاپ و نشر نظر - دیویی: 741.509 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 320000 ریال - 1 -162-152-600-978 انتخاب
5- هنر کمیک 1
نويسنده:اسکات مک‌کلود ؛ مترجم:رامین رحیمی ؛ ويراستار:مهران موسوی - کتاب آبان - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 145000 ریال - 9 -12-6413-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1