لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(313)
چاپ مجدد (327)
تالیف (584)
ترجمه (56)
تهران (398)
شهرستان (242)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (640) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن
نويسنده:محمدباقر سعیدی‌روشن - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 297.153 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 39500 ریال - 4 -30-7788-964 انتخاب
2- جغرافی در قرآن
نويسنده:حمیده فیض‌آبادی ؛ نويسنده:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1390 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 0 -046-982-964-978 انتخاب
3- فیزیک در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1390 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 2 -042-982-964-978 انتخاب
4- بیولوژی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -047-982-964-978 انتخاب
5- بیولوژی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -047-982-964-978 انتخاب
6- شیمی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1390 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 5 -041-982-964-978 انتخاب
7- روان‌شناسی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 3 -045-982-964-978 انتخاب
8- ریاضی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -043-982-964-978 انتخاب
9- جغرافی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 0 -046-982-964-978 انتخاب
10- اعجاز القرآن
نويسنده:سیدرضا مودب - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.158 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 220000 ریال - 3 -122-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64