لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(322)
چاپ مجدد (333)
تالیف (598)
ترجمه (57)
تهران (405)
شهرستان (250)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (655) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویش علمی در قرآن حکیم
نويسنده:اسماعیل افشار - ابن سینا - دیویی: 297.158 - 266 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 6 -60-7150-964-978 انتخاب
2- درآمدی بر نظریه اعجاز عددی و ریاضی قرآن
نويسنده:مجتبی نوروزی - نسیم رضوان - دیویی: 297.158 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 1 -1-90346-600-978 انتخاب
3- معجزات قرآن
مترجم:علی عیاری - دانش‌ حامدون - دیویی: 297.158 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2 -301-348-964-978 انتخاب
4- قرآن‌شناسی
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ گردآورنده:محمود رجبی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.159 - 368 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 45000 ریال - 9 -352-411-964-978 انتخاب
5- بیولوژی مورچه‌ها، زنبوران عسل و عنکبوت در قرآن کریم
نويسنده:تقی قاسمی‌خادمی ؛ نويسنده:سیدمسعود مجدزاده - جهاد دانشگاهی استان اردبیل - دیویی: 297.159 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 340000 ریال - 5 -01-6231-622-978 انتخاب
6- معجزه در عصر ظهور: چرا در عصر حاضر مردم از دیدن معجزه محرومند
نويسنده:محمدعلی مزگی‌نژاد - چهار درخت - دیویی: 297.43 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 3 -66-7521-600-978 انتخاب
7- رموز آسمانی
گردآورنده:محمد حاج‌احمدی‌جهرمی - سلیس - دیویی: 297.158 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -23-5712-600-978 انتخاب
8- قرآن از دیدگاه ریاضی
نويسنده:سیدصاحب معصومی - چویل - دیویی: 297.158 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -81-7411-600-978 انتخاب
9- اصول و مبادی فهم قرآن
نويسنده:ابوالحسن‌علی ندوی ؛ مترجم:محمدقاسم قاسمی - ندوی - دیویی: 297.159 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 15000 ریال - 9 -3-96262-964 انتخاب
10- شیمی در قرآن
تهيه و تنظيم:حمیده فیض‌آبادی ؛ تهيه و تنظيم:حسین پناهی - فیض دانش - دیویی: 297.153 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 19000 ریال - 5 -041-982-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66