لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(922)
چاپ مجدد (498)
تالیف (1257)
ترجمه (163)
تهران (586)
شهرستان (834)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (55)

تعداد یافت شده (1420) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فی رحاب القرآن
نويسنده:سیدمحمدتقی مدرسی - دار محبی الحسین (ع) - دیویی: 297.159 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 5 -01-7373-964 انتخاب
2- قرآن
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا جوادی - پیام آزادی - دیویی: 297.159 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 6 -351-302-964 انتخاب
3- درسنامه علوم قرآنی: سطح 2
نويسنده:حسین جوان‌آراسته - بوستان کتاب - دیویی: 297.15 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 964-424-902-X انتخاب
4- جوانان و شناخت قرآن
نويسنده:اکبر حمیدی‌هشترودی - عابد - دیویی: 297.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-7077-05-X انتخاب
5- شناخت قرآن
نويسنده:محمدصادق نجمی ؛ نويسنده:هاشم هریسی - زهد - دیویی: 297.15 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -37-6066-964 انتخاب
6- قرآن‌شناسی
نويسنده:محمود رجبی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.159 - 248 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 964-6740-09-X انتخاب
7- درسنامه علوم قرآنی: سطح 2
نويسنده:حسین جوان‌آراسته - بوستان کتاب - دیویی: 297.15 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -968-424-964 انتخاب
8- کاوشی مقدماتی در زمینه متدولوژی تدبر در قرآن: راهنمای تحقیق و تمرین برای قرآن‌شناسان جوان
نويسنده:عبدالعلی بازرگان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 297.15 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 9 -59-5735-964 انتخاب
9- گامی در شناخت قرآن کریم
نويسنده:سیدابراهیم نوری‌ایرانی - موسسه‌ نشر پیک ‌مبعث،نشر رامین - دیویی: 297.159 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 7000 ریال - 964-6523-48-X انتخاب
10- دانستنیهای قرآن
نويسنده:مصطفی اسرار - زهرا - دیویی: 297.15 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1380 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -14-5742-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 142