لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(950)
چاپ مجدد (514)
تالیف (1297)
ترجمه (167)
تهران (603)
شهرستان (861)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (61)

تعداد یافت شده (1464) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظره فی کتاب الله
نويسنده: گروه نگارش موسسه البلاغ - البلاغ - دیویی: 297.15 - 56 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 25000 نسخه - انتخاب
2- قرآن بر فراز اعصار
نويسنده:عبدالرزاق نوفل ؛ گردآورنده:یحیی نوری ؛ مترجم:ابوالفضل بهرام‌پور - بی نا - دیویی: 297.15 - 304 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- مجموعه معارف قرآن
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی - در راه حق - دیویی: 297 - (در7جلد ) - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 1000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
4- زمینه شناخت قرآن
نويسنده:علی شریعتی - بعثت - دیویی: 297.15 - 80 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- دراسات قرآنیه: دروس من القرآن الکریم، العمل الصالح فی القرآن، الحریه فی القرآن
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر - کتابخانه بزرگ اسلامی،بنیاد بعثت - دیویی: 297.159 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- چگونه قرآن بیاموزیم
- سازمان مجاهدین خلق ایران - دیویی: 297.159 - 70 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1358 - 50 ریال - انتخاب
7- دانستنیهای قرآن
نويسنده:مصطفی اسرار - فلق - دیویی: 297.15 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- دانستنیهای قرآن
نويسنده:مصطفی اسرار - فلق - دیویی: 297.15 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- دانستنیهای قرآن
گردآورنده:مصطفی اسرار ؛ ويراستار:محمد صادقپور ؛ ويراستار:فرهاد بخشنده - فلق - دیویی: 297.15 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- دانستنیهای قرآن
نويسنده:مصطفی اسرار ؛ ويراستار:محمد صادقپور ؛ ويراستار:فرهاد بخشنده - فلق - دیویی: 297.15 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 147