لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (50)
تالیف (96)
ترجمه (30)
تهران (50)
شهرستان (76)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان
نويسنده:عبدالرحمان بدوی ؛ مترجم:سیدحسین سیدی ؛ ويراستار:هادی بزدی‌ثانی - به نشر - دیویی: 297.159 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - 4 -0082-02-964 انتخاب
2- نزاهت قرآن از تحریف
نويسنده:عبدالله جوادی‌آملی ؛ ويراستار:سعید بندعلی‌مرقی ؛ محقق:غلامرضا نصیری - مرکز نشر اسرا - دیویی: 297.159 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13000 ریال - 2 -91-5984-964 انتخاب
3- القائلون بتحریف القرآن السنه ام الشیعه
نويسنده:سیدعلاءالدین سیدامیرمحمدقزوینی - منشور سیدی - دیویی: 297.15 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4 -06-8386-964 انتخاب
4- اعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن من اعلام السلف
نويسنده:صادق علائی - دارالهدی - دیویی: 297.15 - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3 -53-5902-964 انتخاب
5- قرآن پژوهی: چهل و چهار بحث و تحقیق قرآنی
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.15 - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -134-121-600-978 انتخاب
6- قرآن و فرهنگ زمانه
نويسنده:محمدهادی معرفت ؛ مترجم:حسن حکیم‌باشی ؛ ويراستار:مجتبی خطاط - تمهید - دیویی: 297.159 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -18-5079-600-978 انتخاب
7- تحریف‌ناپذیری قرآن
نويسنده:سیدمحمدحسین اعتماد ؛ مترجم:ابوالفضل منصوری‌رضی - اسوه - دیویی: 297.159 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 13000 ریال - 4 -219-542-964-978 انتخاب
8- آیات وحیانی؛ پندار شیطانی (نقدی بر انگاره دخالت شیطان در وحی)
نويسنده:علی کاظمی ؛ ويراستار:امیر‌عباس رجبی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.159 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 4 -288-531-964-978 انتخاب
9- Qurani-Karim oldugu kimi
نويسنده:ایلقار اسماعیل‌زاده - جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دیویی: 297.159 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 8 -325-195-964-978 انتخاب
10- Qurani-Karim oldugu kimi
نويسنده:ایلقار اسماعیل‌زاده - جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دیویی: 297.159 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 8 -325-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13