لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (50)
تالیف (96)
ترجمه (30)
تهران (50)
شهرستان (76)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن پژوهی: چهل و چهار بحث و تحقیق قرآنی
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.15 - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 8 -134-121-600-978 انتخاب
2- قرآن و فرهنگ زمانه
نويسنده:محمدهادی معرفت ؛ مترجم:حسن حکیم‌باشی ؛ ويراستار:مجتبی خطاط - تمهید - دیویی: 297.159 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -18-5079-600-978 انتخاب
3- تحریف‌ناپذیری قرآن
نويسنده:سیدمحمدحسین اعتماد ؛ مترجم:ابوالفضل منصوری‌رضی - اسوه - دیویی: 297.159 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -219-542-964-978 انتخاب
4- آیات وحیانی؛ پندار شیطانی (نقدی بر انگاره دخالت شیطان در وحی)
نويسنده:علی کاظمی ؛ ويراستار:امیر‌عباس رجبی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.159 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -288-531-964-978 انتخاب
5- Qurani-Karim oldugu kimi
نويسنده:ایلقار اسماعیل‌زاده - جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دیویی: 297.159 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 8 -325-195-964-978 انتخاب
6- Qurani-Karim oldugu kimi
نويسنده:ایلقار اسماعیل‌زاده - جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دیویی: 297.159 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 8 -325-195-964-978 انتخاب
7- مصونیت قرآن از تحریف
نويسنده:محمدهادی معرفت ؛ مترجم:محمد شهرابی ؛ ويراستار:ابوالفضل طریقه‌دار - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.159 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 7 -0803-09-964-978 انتخاب
8- نقد شبهه تحریف قرآن از منظر قرآن
نويسنده:حسین کامیاب ؛ نويسنده:زهرا غریب‌حسینی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - دیویی: 297.159 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -0-94686-600-978 انتخاب
9- تحریف القرآن اسطوره أم‌ واقع؟: بحث علمی یثبت عصم القرآن عن کل تحریف و یبحث الروایات الوارده فی ذلک فی مصادر الجمیع
نويسنده:سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی - المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه - دیویی: 297.159 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 5 -63-8889-964 انتخاب
10- قرآن‌شناسی
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ گردآورنده:محمود رجبی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.159 - 248 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 964-6740-09-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13