لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1501)
چاپ مجدد (2184)
تالیف (32)
ترجمه (3653)
تهران (2353)
شهرستان (1332)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3685) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - دیویی: 297.141 - 1050 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1375 - 10000 نسخه - 28000 ریال - انتخاب
2- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عزت‌الله اشجاری‌ماسوله - خورشید - دیویی: 297.141 - 702 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1375 - 5000 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
3- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدسعید اهری‌زاده - پیام آزادی - دیویی: 297.141 - 740 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 10000 نسخه - 17500 ریال - انتخاب
4- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ خطاط:عثمان طه - نشر صابرین - دیویی: 297.141 - 616 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 11000 ریال - 0 -9-90074-964 انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:میرحبیب شهلافر - فواد - دیویی: 297.141 - 460 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1375 - 10000 نسخه - 12500 ریال - انتخاب
6- قرآن کریم با ترجمه فارسی
خطاط:عبدالرحیم افشاری‌زنجانی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - حافظ نوین - دیویی: 297.141 - 800 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - گلی - دیویی: 297.141 - 725 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1375 - 10000 نسخه - 22500 ریال - انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدسعید اهری‌زاده - موسسه فرهنگی دارالحدیث - دیویی: 297.141 - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
9- قرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - رشیدی - دیویی: 297.141 - 620 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 60000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
10- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - نشر مهشاد،نور - دیویی: 297.141 - 936 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 369