لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1512)
چاپ مجدد (2197)
تالیف (32)
ترجمه (3677)
تهران (2372)
شهرستان (1337)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3709) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مذهب:مرتضی نیک‌خواه‌سخنور ؛ خطاط:عثمان طه - نشر محمد - دیویی: 297.141 - 622 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
2- قرآن مجید با ترجمه منظوم (قرآن‌نامه)
مترجم:امید مجد - امید مجد - دیویی: 297.141 - 630 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 50000 ریال - 2 -64-5513-964 انتخاب
3- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - نشر طلوع - دیویی: 297.141 - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 7 -2-90456-964 انتخاب
4- القرآن الکریم
خطاط:غلامعلی موسوی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - نشر بارش - دیویی: 297.141 - 908 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 ریال - انتخاب
5- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - فیض کاشانی - دیویی: 297.141 - 1220 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 25000 ریال - 6 -048-403-964 انتخاب
6- القرآن الحکیم با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - جاویدان - دیویی: 297.141 - 1240 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - پیری - دیویی: 297.141 - 764 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 16000 ریال - انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ مذهب:محمد طریقتی ؛ خطاط:عثمان طه - نشر صابرین - دیویی: 297.141 - 620 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1378 - 0 -9-90074-964 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - رشیدی - دیویی: 297.141 - 914 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 10 سال 1378 - 3 -12-5871-964 انتخاب
10- قرآن کریم
تهيه و تنظيم:رضا مرندی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مذهب:محسن آقامیری - نور،مهشاد - دیویی: 297.141 - 940 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1378 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 371