لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تپلی نگران می‌شود (درباره طلاق)
مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 306.85 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 0 -771-389-964-978 انتخاب
2- کنار آمدن با طلاق
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 15000 ریال - 4 -702-389-964-978 انتخاب
3- ط مثل ...
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:فیلیپ راجرز - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 306.89 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 7 -063-477-600-978 انتخاب
4- تپلی نگران می‌شود (درباره طلاق)
مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 306.85 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 60000 ریال - 0 -771-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1