لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(131)
چاپ مجدد (569)
تالیف (700)
ترجمه (0)
تهران (696)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (699)

تعداد یافت شده (700) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معارف اسلامی (سنت، تاریخ، خانواده و قرآن پیش‌دانشگاهی 2 و قرآن سال دوم و سوم)
نويسنده:سعید تمنا - مشاوران آموزش - دیویی: 297.076 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 5 -31-7304-964 انتخاب
2- دین و زندگی کنکور دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی شامل: برگزیده نکات مهم درسی، پیام آیات و اندیشه و تحقیق، پرسش‌های ...
نويسنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 75000 ریال - 7 -651-509-964-978 انتخاب
3- دین و زندگی (2)، (3) و پیش‌دانشگاهی
نويسنده:حسین رضاییان ؛ نويسنده:عسگر امیرکلایی ؛ نويسنده:پروین علیزاد‌صانع - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 446 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 192 سال 1387 - 85000 ریال - 0 -40-9909-964-978 انتخاب
4- دین و زندگی (2)، (3) و پیش‌دانشگاهی
نويسنده:حسین رضاییان ؛ نويسنده:عسگر امیرکلایی ؛ نويسنده:پروین علیزاد‌صانع - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 446 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 196 سال 1387 - 85000 ریال - 0 -40-9909-964-978 انتخاب
5- مجموعه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده قرآن و تعلیمات دینی (3): دین و زندگی، سال سوم آموزش متوسطه
نويسنده:حسن عیسی‌زاده - موسسه انتشاراتی گل‌واژه - دیویی: 297.076 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 28000 ریال - 4 -311-482-964-978 انتخاب
6- گردوی دانش: کتاب درس دین و زندگی پایه دوم دبیرستان
نويسنده:مهین داوریان ؛ ويراستار:فضل‌الله شاپوری - راه رشد - دیویی: 297.076 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 3 -96-6018-964 انتخاب
7- مجموعه طبقه‌بندی شده آموزش معارف اسلامی و قرآن (ویرایش جدید) آموزش برای کنکور و ...
نويسنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 27000 ریال - 3 -126-326-964 انتخاب
8- مجموعه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده قرآن و تعلیمات دینی (1): دین و زندگی سال اول آموزش متوسطه
نويسنده:مائده حسن‌پور ؛ ويراستار:فاطمه حبیبی ؛ زيرنظر: دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب گل‌واژه - موسسه انتشاراتی گل‌واژه - دیویی: 297.076 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 23000 ریال - 7 -365-482-964-978 انتخاب
9- دین و زندگی (2)، (3) و پیش‌دانشگاهی
نويسنده:حسین رضاییان ؛ نويسنده:عسگر امیرکلایی ؛ نويسنده:پروین علیزاد‌صانع - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 416 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 177 سال 1386 - 65000 ریال - 0 -40-9909-964-978 انتخاب
10- دین و زندگی (دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:زهرا سمیعی‌عارف ؛ زيرنظر:حسین رضائیان ؛ ويراستار:خدیجه جابرانصاری - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1396 - 170000 ریال - 4 -098-359-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 70