لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (81)
تالیف (168)
ترجمه (24)
تهران (121)
شهرستان (71)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A comprehensive subject dictionary of holy Qur'an
نويسنده:ابراهیم بچاری - نورالنور - دیویی: 297.12 - 1094 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 9 -06-8428-964 انتخاب
2- واکاوی و معادل‌یابی تعدادی از واژگان قرآن کریم
زيرنظر:آذرتاش آذرنوش - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - دیویی: 297.13 - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -032-133-600-978 انتخاب
3- قرآن مجید با ترجمه و تفسیر فارسی و کشف الآیات
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - مروی - دیویی: 297.141 - 676 صفحه - چاپ 2 سال 1363 - انتخاب
4- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
نويسنده:محمدفواد عبدالباقی - اسلامی - دیویی: 297.12 - 912 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 8250 ریال - انتخاب
5- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم: بحاشیه المصحف الشریف
نويسنده:محمدفواد عبدالباقی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.12 - 962 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 1 -05-6307-964 انتخاب
6- قرآن الفبایی
گردآورنده:پرویزعلی قریب ؛ زيرنظر:محمد بیستونی - بیان جوان - دیویی: 297.12 - 734 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 100000 ریال - 6 -78-8399-964 انتخاب
7- کشف‌الآیات الفبایی (موضوعی)
نويسنده:سیدمهدی آیت‌اللهی - جهان‌آرا - دیویی: 297.12 - 352 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 1 -99-6440-964 انتخاب
8- دسترسی آسان به موضوعات قرآن
گردآورنده:رحیمه حسین‌زاده - اسوه - دیویی: 297.12 - 700 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 400000 ریال - 1 -421-542-964-978 انتخاب
9- ترتیب المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
به‌اهتمام:محسن بیدارفر - بیدار - دیویی: 297.12 - 754 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1381 - 24000 ریال - 1 -13-7155-964 انتخاب
10- هویت‌شناسی قرآنی (از منظر قرآن کریم من کیستم)
نويسنده:زهرا رسایی ؛ نويسنده:سیدحسین نبوی - ارمغان - دیویی: 297.12 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 8 -63-8974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20