لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلب و ریه (دارو - درمان): داروهای رسمی ایران و جهان همراه با دارویهای تک نسخه‌ای و گیاهی
نويسنده:یزدان روشنائی ؛ نويسنده:احسان امینی ؛ ويراستار:عاطفه کربلائی‌محمدمیگونی - روشن کتاب - 616 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 123750 ریال - 6 -160-989-964-978 انتخاب
2- قلب و ریه (دارو - درمان): داروهای رسمی ایران و جهان همراه با دارویهای تک نسخه‌ای و گیاهی
نويسنده:یزدان روشنائی ؛ نويسنده:احسان امینی ؛ ويراستار:عاطفه کربلائی‌محمدمیگونی - روشن کتاب - 506 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 123750 ریال - 3 -161-989-964-978 انتخاب
3- بیماریهای ریوی و روشهای مداخله‌ای ریه
گردآورنده:عاطفه عابدینی ؛ نويسنده:کیمیا تقوی ؛ نويسنده:نگار بندگانی - رزا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -34-6356-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1