لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 180000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
2- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
3- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
4- وامق و عذرا
نويسنده:محمدصادق نامی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب افضلی - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -57-6978-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1