لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (6)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی جامعه‌شناسی حقوق شهروندی به انضمام متن کامل منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم
نويسنده:عیسی عابدینی ؛ نويسنده:جواد لطف‌الله‌پورهشترودی ؛ ويراستار:ارشد یاری‌ترک - آلتین - دیویی: 323 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -73-8042-600-978 انتخاب
2- حقوق شهروندی
گردآورنده:علیرضا باقری ؛ گردآورنده:سعیده فهیمی ؛ گردآورنده:ملکه صدیقی - اندیشه کویر - دیویی: 346.55 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -0-99387-622-978 انتخاب
3- منشور حقوق شهروندی
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 1 -114-410-600-978 انتخاب
4- منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران
به‌اهتمام:محمدرضا آرین‌پور - چهار درخت - دیویی: 346.55 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 1 -48-8421-600-978 انتخاب
5- منشور حقوق شهروندی
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش ؛ مقدمه:عباس کریمی - چتر دانش - دیویی: 346.55 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -126-410-600-978 انتخاب
6- منشور حقوق شهروندی
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش ؛ مقدمه:عباس کریمی - چتر دانش - دیویی: 346.55 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -126-410-600-978 انتخاب
7- منشور حقوق شهروندی
گردآورنده:سعید استادزاده - پندارقلم - دیویی: 346.55 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -0-97473-600-978 انتخاب
8- منشور حقوق شهروندی
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -81-7434-600-978 انتخاب
9- حقوق شهروندی (مجموعه دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری درباره حقوق شهروندی)
گردآورنده:یعقوب ملکی ؛ گردآورنده:مریم خبازخلخالی‌زاده ؛ ويراستار:سجاد راعی‌گلوجه - نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - دیویی: 346.55 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -65-6606-600-978 انتخاب
10- منشور حقوق شهروندی مشتمل بر: بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، متن منشور حقوق شهروندی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 5 -89-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3