لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (20)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چی میشه اگه؟ پاسخ‌های علمی جدی به سوالات فرضی نامعقول
نويسنده:رندل مانرو ؛ مترجم:محمدعلی جعفری - مازیار - دیویی: 500 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 4 -65-6043-600-978 انتخاب
2- پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:جمیل آریایی - مازیار - دیویی: 501 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 5 -97-6043-600-978 انتخاب
3- چگونه روی آتش راه برویم؟
نويسنده:اروین برچر ؛ مترجم:سیدمعین عمرانی - فاطمی - دیویی: 502 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 8 -93-6011-622-978 انتخاب
4- ایده‌های بزرگ در یک نگاه: تاریخچه مختصری از 200 ایده متحول کننده دنیا
نويسنده:لن کرافتون ؛ مترجم:شکوه فانی ؛ تهيه و تنظيم:امیر نیرومند - جاودان خرد - دیویی: 100 - 408 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 7 -55-7068-600-978 انتخاب
5- فراسوی ما: نگاهی به جهان پیرامون و فراسویمان
نويسنده:جاوید فراشی - رشنو - دیویی: 523.1 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -9-99128-622-978 انتخاب
6- پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:جمیل آریایی - مازیار - دیویی: 501 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 5 -97-6043-600-978 انتخاب
7- ده پرسش (هنوز) بی‌پاسخ در علم: راهنمایی در برهوت علم
نويسنده:مایکل هنلن ؛ مترجم:مسعود مرادی‌جورابی - دیبایه - دیویی: 500 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -318-212-600-978 انتخاب
8- چگونه روی کوه یخ زنده می‌مانید؟
نويسنده:اروین برچر ؛ نويسنده:مایک ژرار ؛ مترجم:ذوالفقار دانشی‌نسب - فاطمی - دیویی: 500 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -80-6011-622-978 انتخاب
9- چرا گربه چهار دست و پا فرود می‌آید؟ و 76 معمای فیزیکی دیگر
نويسنده:مارک لوی ؛ مترجم:محمدعلی جعفری - فاطمی - دیویی: 500 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -965-318-964-978 انتخاب
10- چی می‌شد اگر؟: پاسخ‌های علمی به سوالات غیرمنطقی
نويسنده:راندال مونور ؛ مترجم:زهره جعفری ؛ مترجم:جمیل ابریشمی - پنگوئن - دیویی: 500 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -3-98554-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3