لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (20)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علم و تکنولوژی
نويسنده:بهمن شهزادی - صالحیان - دیویی: 600 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -08-6045-622-978 انتخاب
2- پاسخ‌هایی مختصر به پرسش‌هایی بزرگ
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:امیرحسین فاضلی‌مقدم - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 501 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 3 -220-461-600-978 انتخاب
3- پاسخ‌هایی مختصر به پرسش‌هایی بزرگ
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:امیرحسین فاضلی‌مقدم - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 501 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -220-461-600-978 انتخاب
4- ده پرسش (هنوز) بی‌پاسخ در علم: راهنمایی در برهوت علم
نويسنده:مایکل هنلن ؛ مترجم:مسعود مرادی‌جورابی - دیبایه - دیویی: 500 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -318-212-600-978 انتخاب
5- دانش و اندیشه
نويسنده:طاها جاوید - کدیور - دیویی: 500 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -27-8969-600-978 انتخاب
6- پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:جمیل آریایی - مازیار - دیویی: 501 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 5 -97-6043-600-978 انتخاب
7- فراسوی ما: نگاهی به جهان پیرامون و فراسویمان
نويسنده:جاوید فراشی - رشنو - دیویی: 523.1 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -9-99128-622-978 انتخاب
8- چرا گربه چهار دست و پا فرود می‌آید؟ و 76 معمای فیزیکی دیگر
نويسنده:مارک لوی ؛ مترجم:محمدعلی جعفری - فاطمی - دیویی: 500 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -965-318-964-978 انتخاب
9- پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های اساسی
نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:جمیل آریایی - مازیار - دیویی: 501 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 5 -97-6043-600-978 انتخاب
10- چه مي‌شد اگر؟: پاسخ‌هاي كاملا علمي به سوالات عجيب
نويسنده:رندل مانرو ؛ مترجم:ابوالفضل پورطاهری - سبزان - دیویی: 500 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -186-117-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3