لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
2- The Shahnameh of the Persian poet Firdausi
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - پارمیس - دیویی: 8fa1.62 - 464 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1 -26-8708-600-978 انتخاب
3- کسایی، نخستین شاعر نامدار شیعه
نويسنده:محمد دهقانی - نی - دیویی: 8fa1.21 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 3 -561-185-964-978 انتخاب
4- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 180000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
5- وامق و عذرا (میرزا محمدصادق نامی)
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 6 -040-394-600-978 انتخاب
6- شاعران حوزه ادبی خراسان: سرایندگان عصر غزنوی
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.2109 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 165000 ریال - 1 -133-176-600-978 انتخاب
7- به پالیز بلبل بنالد همی: 150 صحنه از رستم و اسفندیار
گردآورنده:مهشید مشیری - آگاهان ایده - دیویی: 8fa1.21 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -46-5764-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1