لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (103)
تالیف (8)
ترجمه (174)
تهران (169)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (181)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:محمدتقی بهرامی‌حران - جامی - دیویی: 823.8 - 139 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3500 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
2- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:صغری خیل‌فرهنگ ؛ ويراستار:علی جلیلی - اردیبهشت - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 9 -42-7727-964 انتخاب
3- دراکولا
نويسنده:برام استوکر ؛ مترجم:انجی بنداری‌احمد - نحل - دیویی: 823.8 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 100000 ریال - 3 -45-9887-600-978 انتخاب
4- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:پریسا جباری - آبشن - دیویی: 823.8 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -76-6260-600-978 انتخاب
5- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:الهام نیلچیان ؛ تصويرگر:هری راونتری - کارگاه فیلم و گرافیک سپاس - دیویی: 823.8 - 346 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 340000 ریال - 6 -08-6767-600-978 انتخاب
6- پسر وحشی
نويسنده:راب‌لوید جونز ؛ مترجم:فرمهر امیردوست ؛ تصويرگر:اوئن دیوی - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - دیویی: 823.8 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 6 -19-8004-600-978 انتخاب
7- سرپناهی برای شب (به همراه شرح احوال و آثار او)
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:حسین یاوری ؛ مترجم:مروا اصحابی - صحرادریا - دیویی: 823.8 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 4 -9-94692-964-978 انتخاب
8- سرود کریسمس
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:وجیهه آیت‌اللهی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 823.8 - 176 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 2 -286-253-600-978 انتخاب
9- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:علی حبیبیان ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 5 -10-5773-964 انتخاب
10- جزیره‌ی گنج: متن کوتاه شده
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:شایسته ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 823.8 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2020 نسخه - 70000 ریال - 6 -388-359-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19