لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (116)
تالیف (9)
ترجمه (191)
تهران (185)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (198)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (200) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:حسین شهرابی ؛ تصويرگر:رالف استدمن - مشکی - دیویی: 823.8 - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 4 -69-8765-964-978 انتخاب
2- میهمان دراکولا
نويسنده:برام استوکر ؛ مترجم:محمدرضا ملکی - پیدایش - دیویی: 823.8 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 8 -544-296-600-978 انتخاب
3- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 110000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
4- آلیس در سرزمین عجایب
- قصر کتاب - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 2500 ریال - 7 -8-93334-964 انتخاب
5- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:صغری خیل‌فرهنگ ؛ ويراستار:علی جلیلی - اردیبهشت - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 9 -42-7727-964 انتخاب
6- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:الهام نیلچیان ؛ تصويرگر:هری راونتری - کارگاه فیلم و گرافیک سپاس - دیویی: 823.8 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 175000 ریال - 6 -08-6767-600-978 انتخاب
7- ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:زویا پیرزاد - نشر مرکز - دیویی: 823.8 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 11000 ریال - 964-305-229-X انتخاب
8- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:صغری خیل‌فرهنگ ؛ ويراستار:علی جلیلی - اردیبهشت - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 4000 ریال - 9 -42-7727-964 انتخاب
9- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:الله‌وردی آذری‌نجف‌آباد - آفتاب مهتاب - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 ریال - 964-93611-2-X انتخاب
10- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:سعید درودی - بهزاد - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - چاپ 3 سال 1374 - 3000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20