لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1457)
چاپ مجدد (1988)
تالیف (39)
ترجمه (3406)
تهران (3141)
شهرستان (304)
كودك و نوجوان (407)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3445) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرسودگی
نويسنده:کریستیان بوبن ؛ مترجم:پیروز سیار - موسسه نشر آگه - دیویی: 843.914 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 2 -049-329-964 انتخاب
2- آدم اول
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:منوچهر بدیعی - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 7 -319-448-964 انتخاب
3- خورشید خاندان اسکورتا
نويسنده:لوران گوده ؛ مترجم:ستاره عسگری - ثالث - دیویی: 843.92 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 32000 ریال - 1 -222-380-964 انتخاب
4- تصادف شبانه
نويسنده:پاتریک مودیانو ؛ مترجم:مهسا ابهری - فرهنگ جاوید - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 5 -5-91743-600-978 انتخاب
5- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید - دیویی: 843.914 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 99000 ریال - 5 -112-453-964-978 انتخاب
6- کلونک علیه کلونک
نويسنده:فرانسوا گراول ؛ مترجم:فرناز جورابچیان - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.914 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 0 -746-363-964-978 انتخاب
7- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 129000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
8- اگر می‌شد از نو بنا کرد چه
نويسنده:مارک لوی ؛ مترجم:حسن زختاره ؛ مترجم:مینا کمیلی - گوتنبرگ - دیویی: 843.914 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 22000 ریال - 6 -93-7619-964-978 انتخاب
9- واپسین انسان
نويسنده:موریس بلانشو ؛ مترجم:شهرام رستمی - مولی - دیویی: 843.912 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -003-339-600-978 انتخاب
10- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید - دیویی: 843.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -110-453-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 345