لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1304)
چاپ مجدد (1710)
تالیف (29)
ترجمه (2985)
تهران (2796)
شهرستان (218)
كودك و نوجوان (363)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3014) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی زمان از دست رفته: طرف گرمانت (2)
نويسنده:مارسل پروست ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز - 366 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 800 نسخه - 47900 ریال - 2 -009-305-964 انتخاب
2- افسردگان حرمسرا
نويسنده:پیر لوتی ؛ مترجم:عباس آذرین - کوشش - 392 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -61-6326-964 انتخاب
3- پیچ و خم‌ها
نويسنده:پل آندروتا ؛ مترجم:عباس آگاهی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 2 -99-2533-964-978 انتخاب
4- در جستجوی زمان از دست رفته: طرف خانه سوان
نويسنده:مارسل پروست ؛ مترجم:مهدی سحابی - نشر مرکز - 604 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 1000 نسخه - 8 -896-305-964-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 63 سال 1396 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
6- دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - قطره - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 9 -611-341-964-978 انتخاب
7- شب‌های سرای
نويسنده:پرنس‌یونان میشل ؛ مترجم:زهرا علیدوستی - سمیر - 424 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 250 نسخه - 350000 ریال - 3 -312-220-964-978 انتخاب
8- همه می‌میرند
نويسنده:سیمون‌دو بووار ؛ مترجم:مهدی سحابی - فرهنگ نشر نو - 420 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 5 -28-7443-964 انتخاب
9- زبان مادری (داستان)
نويسنده:آگوتا کریستف ؛ مترجم:چنگیز پهلوان - آبی - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 3 -87-5709-964 انتخاب
10- گوشه‌نشینان آلتونا (نمایشنامه در پنج پرده)
مترجم:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 4 -339-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 302