لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(795)
چاپ مجدد (1134)
تالیف (1893)
ترجمه (36)
تهران (1610)
شهرستان (319)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (1929) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله ؛ مصحح:بهمن کریمی - اقبال - دیویی: 955.062 - 1113 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
2- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله ؛ مصحح:بهمن کریمی - اقبال - دیویی: 959.097671 - 1113 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
3- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله - بهشت بینش - دیویی: 959.097671 - 666 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - انتخاب
4- جوامع الحکایات و لوامع الروایات
نويسنده:محمدبن‌محمد عوفی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 8fa8.831 - 510 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 1600 ریال - انتخاب
5- جوامع الحکایات و لوامع الروایات
نويسنده:محمدبن‌محمد عوفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa8.831 - 204 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 580 ریال - انتخاب
6- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله - اقبال - دیویی: 955 - 448 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 3000 ریال - انتخاب
7- جامع التواریخ
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله - اقبال - دیویی: 955 - 684 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 3000 ریال - انتخاب
8- برگزیده اخلاق ناصری
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:محمد علوی‌مقدم ؛ مصحح:رضا اشرف‌زاده - توس - دیویی: 297.61 - 183 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 700 ریال - انتخاب
9- کلیات سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 265 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 800 ریال - انتخاب
10- کلیات سعدی
مصحح:محمدعلی فروغی - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 1394 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 4200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 193