لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(306)
چاپ مجدد (481)
تالیف (786)
ترجمه (1)
تهران (681)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (119)

تعداد یافت شده (787) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقررات و آئین‌نامه‌های قانون کار و قانون بیمه بیکاری: متن کامل با آخرین اصلاحات
تدوين:فریبرز مشیرزاده - ترمه - دیویی: 344.5501 - 276 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5500 ریال - 0 -40-6327-964 انتخاب
2- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، طبقه‌بندی مشاغل، پاداش افزایش تولید، مزد و پاداش، شوراها
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 520 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 73 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -30-6208-600-978 انتخاب
3- حقوق کار (1)
نويسنده:سیدعزت‌الله عراقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 344.5501 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1396 - 160000 ریال - 3 -857-530-964-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی، خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 762 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 25000 ریال - 8 -99-6221-964 انتخاب
5- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، طبقه‌بندی مشاغل، پاداش افزایش تولید، مزد و پاداش، شوراها
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 488 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 66 سال 1390 - 42000 ریال - 2 -02-6208-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات کار
نويسنده: پژوهشکده حقوق شهر دانش - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 344.5501 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 1 -23-8040-600-978 انتخاب
7- آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون کار
تهيه و تنظيم:محمدجواد الهیان - موسسه کار و تامین اجتماعی - دیویی: 344.5510263 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -47-6611-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: (قوانین کار) با آخرین اصلاحات
تهيه و تنظيم:محمدجواد الهیان ؛ تهيه و تنظيم:گشواد منشی‌زاده - موسسه کار و تامین اجتماعی - دیویی: 344.5501 - 1138 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 150000 ریال - 8 -45-5244-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین مشتمل بر: قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات همراه با قانون کار و قانون بیمه بیکاری ...
نويسنده:محمدرضا تقوایی‌فر - رسانه مکتوب - دیویی: 344.5502 - 228 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 4 -35-5702-600-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی: قانون کار - قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه‌ همگانی، خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 558 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 36 سال 1397 - 420000 ریال - 5 -69-6208-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 79