لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(236)
چاپ مجدد (40)
تالیف (274)
ترجمه (2)
تهران (275)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (266)

تعداد یافت شده (276) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی: از سال 1377 تا شهریور 1387
گردآورنده:محمدطاهر رجبی ؛ گردآورنده:محمدباقر رجبی ؛ گردآورنده:محمدرضا رزاقی - اندیشه رفیع - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 59500 ریال - 2 -117-987-964-978 انتخاب
2- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی داخلی: پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1392 بر اساس منابع جدید
گردآورنده:آسیه شکیب ؛ گردآورنده:محمد حسینی - اندیشه رفیع - 548 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 9 -473-987-964-978 انتخاب
3- حل و بحث 200 آزمون پیش‌کارورزی شهریور 86 بر اساس منابع معرفی شده 87 - 86
نويسنده:پیمان حبیب‌الهی ؛ نويسنده:منصور میرزایی - کتاب میر - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -163-498-964-978 انتخاب
4- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌‌کارورزی شهریور 1385: 200 سوال: بر اساس منابع اعلام شده توسط دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
گردآورنده:رضا صادقی ؛ گردآورنده:محمدطاهر رجبی ؛ گردآورنده:محمدباقر رجبی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 24500 ریال - 964-8154-97-X انتخاب
5- آزمون دستیاری اسفند 82
گردآورنده:اورمان نظامی‌نرج‌آباد ؛ گردآورنده:علیرضا پارساپور - برای فردا - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 19700 ریال - 964-8169-11-X انتخاب
6- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1388 بر اساس منابع 1388
گردآورنده:محمدطاهر رجبی ؛ گردآورنده:محمدباقر رجبی ؛ گردآورنده:مرتضی نورمحمدزاده - اندیشه رفیع - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 0 -195-987-964-978 انتخاب
7- سوالات آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی همراه با پاسخ تشریحی: دستیار اول اسفند 79
گردآورنده:امیرحسن محبوبی ؛ گردآورنده:شادی محمدی - تیمورزاده،طبیب - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 14500 ریال - 9 -550-456-964 انتخاب
8- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌‌کارورزی و پذیرش دستیاری اسفند 1384
گردآورنده:محمدطاهر رجبی ؛ گردآورنده:محمدباقر رجبی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 2000 نسخه - 49500 ریال - 1 -82-8154-964 انتخاب
9- گزینه برتر 93 (پیش‌کارورزی شهریور 93 قطب آزاد): پرسش‌های چهارگزینه‌ای پیش‌کارورزی شهریور 93 مربوط به آزاد همراه پاسخ تشریحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 7 -334-157-600-978 انتخاب
10- دستیار اول: پرسش‌های آزمون پیش‌کارورزی همراه با پاسخ‌ تشریحی شهریور 87
به‌اهتمام: گروه‌مدرسین‌مرکزآموزشهای‌پیرادانشگاهی - تیمورزاده،نشر طبیب - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 17500 ریال - 5 -611-420-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28