لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(255)
چاپ مجدد (40)
تالیف (293)
ترجمه (2)
تهران (284)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (285)

تعداد یافت شده (295) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1389
گردآورنده:محمدطاهر رجبی ؛ گردآورنده:محمدباقر رجبی ؛ گردآورنده:علیرضا رضوانی‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 610.76 - 692 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 179000 ریال - 5 -244-987-964-978 انتخاب
2- کتاب اول: درسنامه جامع پیش‌کارورزی میر شهریور 1390
تدوين:منصور میرزایی ؛ گردآورنده:پاشا انوری ؛ گردآورنده:ارسیا جمالی - کتاب میر - دیویی: 610.76 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 3 -331-498-964-978 انتخاب
3- دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 82
گردآورنده:اورمان نظامی‌نرج‌آباد ؛ گردآورنده:علیرضا پارساپور - برای فردا - دیویی: 610.76 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 34700 ریال - 6 -13-8169-964 انتخاب
4- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1392
گردآورنده:آسیه شکیب - اندیشه رفیع - دیویی: 610.76 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 1 -424-987-964-978 انتخاب
5- جراحی (پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری): از سال 1377 تا شهریور 1397 بر اساس منابع جدید
گردآورنده:علیرضا زادمهر ؛ گردآورنده:گلایول برهمن - اندیشه رفیع - دیویی: 617.0076 - 264 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -833-987-964-978 انتخاب
6- اپیدمیولوژی، بهداشت و آمار: ش‍ام‍ل‌ ۱۹۲ س‍وال‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و آم‍ار ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ خ‍رداد ۶۱ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۵ با پاسخ
گردآورنده:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ زيرنظر:سوسن پارسای ؛ زيرنظر:بهروز کاتوزیان - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 614.4076 - 186 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 5400 ریال - 4 -223-460-964 انتخاب
7- کلیه، آب و الکترولیت (سسیل 2010 + هاریسون 2012): به انضمام سوالات پرانترنی، دستیاری، ارتقاء بورد داخلی و پذیرش دستیار فوق تخصص کلیه تا شهریور 92
گردآورنده:کامران احمدی‌جزی ؛ گرافيست:منصور عیوضی‌اینانلو - فرهنگ فردا - دیویی: 616.61 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -237-523-964-978 انتخاب
8- 1396 Pre هفت درس داخلی: سوالات آزمون پیش‌کارورزی اسفند 1396 هشت قطب کشوری با پاسخ تشریحی
نويسنده:امید پیرحاجی ؛ نويسنده:پیام ریاحی‌سامانی - آریانگار - دیویی: 610.76 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -61-8778-600-978 انتخاب
9- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌کارورزی اسفند 1395 قطب 10 تهران (کتاب کلیدی)
گردآورنده:عاطفه جنت‌علی‌پور - اندیشه رفیع - دیویی: 610.76 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -731-987-964-978 انتخاب
10- 400 سوال بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش‌کارورزی و پذیرش دستیاری اسفند 1385
گردآورنده:رضا صادقی - اندیشه رفیع - دیویی: 610.76 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 9 -022-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30