لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(216)
چاپ مجدد (288)
تالیف (415)
ترجمه (89)
تهران (454)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (464)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (504) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بریدنی‌ها
نويسنده:هدیه شریفی ؛ نقاش:سپیده شریفی - دفتر تالیف - دیویی: 372.21 - 36 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 964-6928-03-X انتخاب
2- من پرندگان را می‌شناسم
نويسنده:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 745.5 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - انتخاب
3- کاجها و بلوطها
نويسنده:علیرضا خادم‌شیروان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.5 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5300 ریال - 9 -667-432-964 انتخاب
4- ماشین‌سازی، ماشین‌بازی
طراح:منصور مطیع - افق، کتابهای فندق - دیویی: 745.5 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 50000 ریال - 964-369-187-X انتخاب
5- دور ریختنی‌ها
نويسنده:عیسی حجت - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.59 - 40 صفحه - جلد 2 - خشتی - چاپ 1 سال 1365 - 70 ریال - انتخاب
6- قطار تاکسی اتوبوس و کامیون بسازید
- شقایق و بهارک - دیویی: 745.59 - 16 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 140 ریال - انتخاب
7- کاغذ و برش
نويسنده:رامونا جابلونسکی ؛ بازنويسي:زهره طوسی ؛ بازنويسي:سکینه ابراهیم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،لوح بصر - دیویی: 745.54 - 24 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7500 ریال - 4 -4-91306-964-978 انتخاب
8- علی کوچولو و آشنایی او با اشکال هندسی
مترجم:فرزانه نصرتی‌راد ؛ تصويرگر:علی فرجی ؛ نويسنده:آلن گره - پرنیان - دیویی: 843.914 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 7 -20-6712-964 انتخاب
9- قلقلی
نويسنده:محمدعلی کشاورز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 581.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 26000 ریال - 9 -968-391-964-978 انتخاب
10- کودک ماهر
مترجم:ربابه امیدوار - مرندیز - دیویی: 745.5 - 16 صفحه - جلد 4 - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 7 -11-9921-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51