لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (38)
تالیف (104)
ترجمه (37)
تهران (131)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به من بگو خدا چه جوریه
تصويرگر:سمیه عابدینی - نشر شهر - دیویی: 741.50955 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 ریال - 7 -53-2657-964-978 انتخاب
2- بهارانه
نويسنده:ابوالفضل محترمی ؛ نويسنده:علی درخشی ؛ نويسنده:ساسان خادم - موسسه نشر شهر - دیویی: 741.5 - 80 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 ریال - 4 -96-2657-964-978 انتخاب
3- پیش به سوی زندگی بهتر: همه چیز بهتر می‌شود ... بعد بدتر می‌شود ... بعد واقعی می‌شود .... بعد تغییر می‌کند ...بعد به طور واقعی تغییر می‌کند
نويسنده:میجی استوارت ؛ مترجم:شهره(قراچه‌داغی) عبداللهی - نشر آسیم - دیویی: 808.882 - 158 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 14000 ریال - 6 -150-418-964 انتخاب
4- مجموعه‌ای از تصاویر انگیزه بخش: هرگز، هرگز، هرگز، تسلیم نشو!
نويسنده:ریچارد دوشاک ؛ مترجم:هادی باجلان - سایه‌گستر - دیویی: 808.882 - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 7000 ریال - 9 -601-502-964-978 انتخاب
5- چگونه کاریکاتورها را بکشیم؟
نويسنده:لن ردمن ؛ مترجم:علی کریمی - خانه هنرمندان - دیویی: 741.5 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 4 -61-9980-964-978 انتخاب
6- براده‌ها
نويسنده:سیدحسن حسینی - انتشارات برگ - دیویی: 8fa7.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2700 ریال - 4 -206-471-964 انتخاب
7- دیوانه‌ها را بشمار
نويسنده:ضیاءالدین شفیعی ؛ تصويرگر:علیرضا رضائی‌کر - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 ریال - 8 -56-2657-964-978 انتخاب
8- این همه کلمه را باید نگاهت کنم!
نويسنده:امیررضا ناصری ؛ نقاش:نازدانه آسمانی - سفیرعلم - دیویی: 741.5955 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 6 -7-94811-964 انتخاب
9- گداهای بارون‌دیده
نويسنده:ابوالفضل محترمی - نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2000 ریال - 8 -85-2657-964-978 انتخاب
10- کاریکاتورهای سینمایی
نويسنده:مسعود مهرابی - فیلم - دیویی: 741.5955 - 56 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1363 - 320 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15