لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفهوم عیب در مسئولیت مدنی
نويسنده:علی نوری - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 346.5503 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 230000 ریال - 9 -1-97835-600-978 انتخاب
2- چالش‌های حقوقی در معاملات بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:علی‌اکبر ادیب - خرسندی - دیویی: 346.07 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 6 -688-114-600-978 انتخاب
3- آثار قبض و اقباض در عقد بیع
نويسنده:محمدعلی صفا - بوتیا - دیویی: 346.5502 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 320000 ریال - 7 -8-99757-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1