لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (1)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 1 -666-547-964-978 انتخاب
2- تن‌تن در شوروی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 3 -688-547-964-978 انتخاب
3- راز کشتی اسب تک شاخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - 42 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 8 -654-547-964-978 انتخاب
4- عصای سحرآمیز
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 4 -649-547-964-978 انتخاب
5- تن‌تن در آمریکا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - 68 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - انتخاب
6- جزیره‌ی سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 1 -637-547-964-978 انتخاب
7- گوش شکسته
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 0 -650-547-964-978 انتخاب
8- آتشفشان کاراماکو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -438-374-600-978 انتخاب
9- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 5 -639-547-964-978 انتخاب
10- جنون سرعت
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:نسترن لطفی‌زاد ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -439-374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2