لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (11)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 9 -644-547-964-978 انتخاب
2- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 6 -4-98577-600-978 انتخاب
3- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 2 -2-98577-600-978 انتخاب
4- آتشفشان کاراماکو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 741.59493 - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -438-374-600-978 انتخاب
5- دانشمند دیوانه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 741.59493 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -437-374-600-978 انتخاب
6- تن‌تن: گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -31-7839-600-978 انتخاب
7- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 1 -666-547-964-978 انتخاب
8- عصای سحرآمیز
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 4 -649-547-964-978 انتخاب
9- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 480000 ریال - انتخاب
10- مقصد نیویورک
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:نسترن لطفی‌زاد ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 741.59493 - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -440-374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3