لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (10)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عصای سحرآمیز
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 4 -649-547-964-978 انتخاب
2- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 1 -666-547-964-978 انتخاب
3- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -2-98577-600-978 انتخاب
4- آتشفشان کاراماکو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -438-374-600-978 انتخاب
5- تن‌تن در آمریکا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 4 -636-547-964-978 انتخاب
6- دره‌ی کبری‌ها
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:نسترن لطفی‌زاد ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -441-374-600-978 انتخاب
7- تن تن: سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 9 -37-7839-600-978 انتخاب
8- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 5 -639-547-964-978 انتخاب
9- تن تن: جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 8 -34-7839-600-978 انتخاب
10- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی - پینه‌دوز - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -4-98577-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3