لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (10)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تن‌تن در آمریکا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 4 -636-547-964-978 انتخاب
2- دانشمند دیوانه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 741.59493 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -437-374-600-978 انتخاب
3- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -2-98577-600-978 انتخاب
4- تن تن در کنگو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 3 -39-7839-600-978 انتخاب
5- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 5 -639-547-964-978 انتخاب
6- دره‌ی کبری‌ها
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:نسترن لطفی‌زاد ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 741.59493 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -441-374-600-978 انتخاب
7- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 480000 ریال - انتخاب
8- تن تن: گنج را کهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 7 -31-7839-600-978 انتخاب
9- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 9 -644-547-964-978 انتخاب
10- تن تن: راز تک شاخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 400000 ریال - 4 -32-7839-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3