لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (65)
تالیف (102)
ترجمه (96)
تهران (151)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (198) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زن و ورزش‌درمانی
نويسنده:باب اندرسن ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.71 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5300 نسخه - 9000 ریال - 964-6549-42-X انتخاب
2- اصول سیستم‌های تمرینی بدن‌سازی
نويسنده:خسرو محمدی ؛ نويسنده:قاسم شنوا ؛ نويسنده:مرتضی اینانلو - هراز - دیویی: 613.71 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 4 -5-93687-600-978 انتخاب
3- تمرینات آئروبیک برای فیتنس
نويسنده:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 646.75 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -053-449-964 انتخاب
4- بدنسازی انتحاری یا علمی؛ کدامیک؟! (عضله، فروشی نیست)
مترجم:کریم اسمعیلی ؛ ويراستار:هاجر علی‌قلی‌طایفه - کهکشان علم - دیویی: 613.713 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -29-6217-622-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - دیویی: 613.713 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -1-97987-600-978 انتخاب
6- تغذیه در بدن‌سازی
نويسنده:محمد نوری - آیندگان - دیویی: 613.713 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 4 -09-5080-600-978 انتخاب
7- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
8- در مسیر قهرمانی
نويسنده:مرتضی سیاه‌کالی‌مرادی - سها - دیویی: 613.713 - 84 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -2-96281-622-978 انتخاب
9- کراس فیت: همه چیز درباره کراس فیت
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 646.75 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 2 -326-355-600-978 انتخاب
10- 40 راهکار ساده زیبایی و تناسب اندام
نويسنده:نادیا علی‌نیای‌نواسطلی - امام همام - دیویی: 613.25 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 900 نسخه - 120000 ریال - 8 -09-8234-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20